انگلستان

آوریل
04

بورسیه های دانشگاه هنر لندن انگلستان

بورسیه های دانشگاه هنر لندن انگلستان برای رشته طراحی صنعتی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
04

بورسیه های دانشگاه ریدینگ انگلستان

بورسیه های دانشگاه ریدینگ انگلستان برای رشته های زبان شناسی کاربردی و TESOL با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
04

بورسیه های دانشکده کسب و کار کاس انگلستان

بورسیه های دانشکده کسب و کار کاس انگلستان برای رشته های مدیریت حمل و نقل، امور مالی و بازرگانی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی و حرفه ای آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
05

بورسیه های PhD دانشگاه ناتینگهام انگلستان

بورسیه های PhD دانشگاه ناتینگهام انگلستان برای رشته های مدیریت کسب و کار، کارآفرینی و اقتصاد کسب و کار با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
سپتامبر
27

بورسیه ­های PhD دانشگاه بردفورد انگلستان

بورسیه ­های PhD دانشگاه بردفورد انگلستان برای رشته های پرستاری، مامایی، فیزیوتراپی، کار درمانی، رادیوتراپی، علوم زیستی، مدیریت، حقوق و علوم اجتماعی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
سپتامبر
26

بورسیه­ های کارشناسی ارشد کالج فیتزویلیام دانشگاه کمبریج

بورسیه­ های کارشناسی ارشد کالج فیتزویلیام دانشگاه کمبریج انگلستان با هدف ارائه فرصتی برای تحصیل در محیطی دوستانه با رویکرد بین المللی و پویا به آموزش می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آگوست
16

بورسیه­ های PhD دانشگاه لیورپول انگلستان

بورسیه­ های PhD دانشگاه لیورپول انگلستان برای رشته های مهندسی مکانیک و مواد با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
12

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ناتینگهام انگلستان

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ناتینگهام انگلستان برای رشته های جغرافیا و مدیریت و رهبری محیط زیست با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و مبتکر برای ورود به بازار کار بین المللی در حوزه محیط زیست می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات