انگلستان

آوریل
08

بورسیه های دانشکده پزشکی هال یورک انگلستان برای رشته پزشکی

بورسیه های دانشکده پزشکی هال یورک انگلستان برای رشته پزشکی که هدف از این برنامه بورسیه، پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
23

بورسیه های PhD بنیاد DAAD دانشکده تحصیلات تکمیلی بن آلمان برای تحقیقات توسعه

بورسیه های PhD بنیاد DAAD دانشکده تحصیلات تکمیلی بن آلمان برای تحقیقات توسعه با هدف تأمین کمکی مالی برای دانشجویان و محققان بین المللی است.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
19

بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه بانکداری و امور مالی لندن برای رشته های حسابداری، مالی و بانکی

بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه بانکداری و امور مالی لندن باهدف جذب متقاضیان بااستعداد و مشتاق یادگیری و پژوهش در حوزه مالی و بانکداری می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
17

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئین ماری لندن برای رشته اقتصاد

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئین ماری لندن برای رشته اقتصاد با هدف از این برنامه بورسیه، پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
17

بورسیه های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه یورک سنت جان انگلستان برای رشته های هنر، روانشناسی و تربیت بدنی

بورسیه های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه یورک سنت جان انگلستان با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
17

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه بورنموث انگلستان برای رشته های مهمانداری و گردشگری

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه بورنموث انگلستان برای رشته های مهمانداری و گردشگری با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
14

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کنت انگلستان برای تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کنت انگلستان برای تمامی رشته ها که هدف از این برنامه بورسیه پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
13

بورسیه های کارشناسی دانشگاه سالفورد انگلستان برای تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی دانشگاه سالفورد انگلستان برای تمامی رشته ها با هدف کمک به دانشجویان بین المللی در دنبال کردن مسیر حرفه ای مورد علاقه آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات