چین

نوامبر
24

بورسیه های کارشناسی،کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه پلی تکنیک نورث وسترن چین

بورسیه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه پلی تکنیک نورث وسترن چین برای رشته های فنی مهندسی و علوم پایه با هدف پرورش دانشمندان جوان در حوزه های مختلف علم و فناوری می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
19

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD موسسه TBSI چین

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD موسسه TBSI چین برای رشته های علم داده و فناوری اطلاعات، علوم محیط زیست و پزشکی دقیق با هدف پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
اکتبر
18

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه Jiangsu Normal University چین برای رشته های اقتصاد کاربردی و بازاریابی بین الملل

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه Jiangsu Normal University چین برای رشته های اقتصاد کاربردی و بازاریابی بین الملل با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
سپتامبر
11

: بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه Xi’an Jiaotong-Liverpool University چین برای رشته انفورماتیک کاربردی

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه Xi’an Jiaotong-Liverpool University چین برای رشته انفورماتیک کاربردی با هدف پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط ذکیه فتحی |
جزئیات
آگوست
27

فلوشیپ post-doctoral دانشگاه پکینگ چین برای حوزه های فنی مهندسی، علوم کاربردی، علوم اجتماعی و انسانی، مدیریت و آموزش

فلوشیپ post-doctoral دانشگاه پکینگ چین برای حوزه های فنی مهندسی، علوم کاربردی، علوم اجتماعی و انسانی، مدیریت و آموزش با هدف حذب استعدادهای جوان از سرتاسر جهان برای انجام تحقیقات post-doctoral و کسب تعالی آموزشی در دانشگاه پکینگ چین می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
27

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه Central South University چین برای رشته مهندسی حمل و نقل

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه Central South University چین برای رشته مهندسی حمل و نقل با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی با استعداد ارائه می‌گردد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
12

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه یانشان چین برای رشته های فنی مهندسی، حقوق، تربیت بدنی، مدیریت و اقتصاد

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه یانشان چین که هدف از این برنامه بورسیه پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
13

بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه کنفسیوس و دانشگاه پکینگ چین برای رشته آموزش زبان چینی

بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه کنفسیوس و دانشگاه پکینگ چین با هدف پشتیبانی از توسعه و تسهیل آموزش زبان و فرهنگ چینی در سطح بین الملل می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات