چین

اکتبر
27

بورسیه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه علم و فناوری پکن چین

بورسیه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه علم و فناوری پکن چین برای رشته های فنی مهندسی، مدیریت و اقتصاد، علوم کامپیوتر، علوم اجتماعی و انسانی با هدف ارائه مهارتها و دانش ضروری به دانشجویان به منظور برنامه ریزی برای حرفه آینده و گذار موفقیت آمیز از زندگی دانشجویی به جهان حرفه ای کسب و کار می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
سپتامبر
25

بورسیه های کارشناسی ارشد آکادمی ینچینگ

بورسیه های کارشناسی ارشد آکادمی ینچینگ دانشگاه پکینگ چین با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان نخبه و بلندپرواز می باشد که مایل به انجام مطالعات درباره چین در حوزه های کلیدی همچون اقتصاد و مدیریت، تاریخ و باستان شناسی، فلسفه و مذهب، سیاست و روابط بین الملل، حقوق و اجتماع و ادبیات و فرهنگ می باشند.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژانویه
31

بورسیه های PhD دانشگاه تسینگهوای چین

بورسیه های PhD دانشگاه تسینگهوای چین برای رشته های مهندسی مکانیک، برق، کامپیوتر، نرم افزار و اتوماسیون با هدف پشتیبانی از محققان و دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژانویه
19

بورسیه های PhD آکادمی جهانی علوم چین

بورسیه های PhD آکادمی جهانی علوم چین برای رشته های کشاورزی، زیست شناسی، شیمی، مهندسی، زمین شناسی، ریاضی و فیزیک با هدف پشتیبانی مالی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
22

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه نانکای چین

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه نانکای چین برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
22

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه شانکسی چین

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه شانکسی چین برای رشته های مهندسی نرم افزار و شیمی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و خلاق در حوزه فناوری های نوین می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
20

بورسیه های PhD دانشگاه ناتینگهام نینگبوی چین

بورسیه های PhD دانشگاه ناتینگهام نینگبوی چین برای رشته های ساخت و تولید، مهندسی برق و مهندسی مواد با هدف پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
08

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ججیانگ چین

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ججیانگ چین برای رشته های فنی مهندسی، علوم پایه علوم اجتماعی و انسانی، فناوری اطلاعات و کشاورزی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات