کانادا

ژانویه
31

بورسیه های کارشناسی ارشد سازمان GSEP کانادا

بورسیه های کارشناسی ارشد سازمان GSEP کانادا برای رشته توسعه انرژی پایدار با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
19

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه یورک کانادا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه یورک کانادا برای رشته های روانشناسی، فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و هنر با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
اکتبر
17

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه تورنتوی کانادا برای رشته های نجوم و فیزیک نجوم

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه تورنتوی کانادا برای رشته های نجوم و فیزیک نجوم با هدف ایجاد یک محیط پژوهشی و کاری انعطاف پذیر و جامع برای محققان خبره بین المللی در حوزه ریاضیات است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
اکتبر
17

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه رایرسون کانادا برای رشته عکاسی

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه رایرسون کانادا برای رشته عکاسی با هدف ارائه فرصت های تحقیقاتی، آموزشی و نمایش عکاسی و رسانه های مرتبط به محققان نخبه در این حوزه می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
اکتبر
06

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه مک گیل کانادا برای حوزه تحقیقاتی مغز و بهداشت روانی

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه مک گیل کانادا برای حوزه تحقیقاتی مغز و بهداشت روانی با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
سپتامبر
16

فلوشیپ های Post-doctoral موسسه فیزیک نجوم نظری کانادا برای دانشجویان بین المللی

فلوشیپ های Post-doctoral موسسه فیزیک نجوم نظری کانادا برای دانشجویان بین المللی با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
10

فلوشیپ های تحقیقاتی Post-doctoral دانشگاه یورک کانادا برای رشته دیدگاه بیولوژیکی و کامپیوتری

فلوشیپ های تحقیقاتی Post-doctoral دانشگاه یورک کانادا که هدف از این برنامه فلوشیپ، پشتیبانی از محققان جوان و باانگیزه است.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
09

بورسیه های کارشناسی دانشگاه کانکوردیای کانادا برای رشته های مهندسی، علوم کامپیوتر، هنرهای زیبا، علوم انسانی و کسب و کار

بورسیه های کارشناسی دانشگاه کانکوردیای کانادا که هدف از این برنامه بورسیه، تأمین کمکی مالی برای دانشجویان نخبه بین المللی است.

توسط نویسنده |
جزئیات