کانادا

فوریه
05

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه اتاوای کانادا

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه اتاوای کانادا برای رشته های پزشکی، فنی مهندسی، حقوق، علوم پایه، مدیریت، علوم اجتماعی، آموزش و هنر با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژانویه
28

بورسیه­ های Post-doc شورای تحقیقات ملی کانادا

بورسیه­ های Post-doc شورای تحقیقات ملی کانادا برای رشته های نانوتکنولوژی، اپتیک، فیزیک کوانتوم، فتونیک و الکترونیک با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژانویه
28

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه مک گیل کانادا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه مک گیل کانادا برای رشته MBA با هدف پرورش محققان علاقمند و بلندپرواز از سرتاسر جهان در حوزه تحقیقات کسب و کار و مدیریت می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژانویه
27

بورسیه ­های PhD دانشگاه آلبرتای کانادا

بورسیه ­های PhD دانشگاه آلبرتای کانادا برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
02

بورسیه­ های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه واترلوی کانادا

بورسیه­ های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه واترلوی کانادا برای رشته های فنی مهندسی با هدف ارائه فرصت هایی برای رشد حرفه ای از طریق آموزش، کارگاه های توسعه سازمانی و کمک هزینه های آموزشی و پژوهشی به دانشجویان نخبه و باانگیزه می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
اکتبر
27

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان جوان بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آگوست
25

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه لتبریج کانادا

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه لتبریج کانادا برای رشته های فلسفه، هنرهای زیبا، موسیقی، پرستاری و آموزش با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان نخبه و بلندپرواز می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
04

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه واترلوی کانادا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه واترلوی کانادا برای رشته های مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی و هنر با هدف تشویق و پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات