کانادا

دسامبر
09

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ساسکاچوان کانادا

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ساسکاچوان کانادا برای رشته های موسیقی، هنر، علوم انسانی، بازاریابی، علوم اجتماعی و علوم دامی با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف علمی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
اکتبر
22

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه لتبریج کانادا

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه لتبریج کانادا برای تمامی رشته ها با هدف ارائه فرصت های بسیار برای پیشرفت و ارتقاء توانایی های کاربردی و پژوهشی در حوزه علوم تربیتی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
اکتبر
21

بورسیه های PhD دانشگاه مک گیل کانادا

بورسیه های PhD دانشگاه مک گیل کانادا برای رشته های فنی مهندسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
08

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه مونترال کانادا

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه مونترال کانادا برای تمامی رشته ها با هدف ارائه محیطی برای دانشجویان و محققان نخبه جهت یادگیری از خلاق ترین و الهام بخش ترین اساتید بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
31

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه کانادا وست

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه کانادا وست برای رشته MBA ویژه دانشجویان ایرانی با هدف آماده سازی دانشجویان برای یک بازار رقابتی و حرفه بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
27

بورسیه­ های Post-doc دانشگاه مک مستر کانادا

بورسیه­ های Post-doc دانشگاه مک مستر کانادا برای رشته های زنان و زایمان، اپیدمیولوژی، بیواستاتیک، علوم بالینی و بهداشت عمومی با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد در حوزه علوم بالینی و اپیدمیولوژی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
26

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کانادا وست

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کانادا وست برای رشته MBA با هدف ارائه فرصتی برای پرورش رهبران آینده جهان است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
03

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فریزر ولی کانادا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فریزر ولی کانادا برای رشته های مددکاری اجتماعی، رهبری و مشاوره آموزشی و عدالت کیفری با هدف ارائه فرصت های بسیار برای پیشرفت و ارتقاء توانایی های کاربردی و پژوهشی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات