آذربایجان

آوریل
28

بورسیه های دانشگاه خزر آذربایجان

بورسیه های دانشگاه خزر آذربایجان برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
03

بورسیه های دانشگاه خزر آذربایجان

بورسیه های دانشگاه خزر آذربایجان برای رشته های علوم زیستی، فنی مهندسی، علوم کامپیوتر، علوم پایه، مدیریت، اقتصاد، روانشناسی، زبان انگلیسی، موسیقی، علوم سیاسی، تاریخ و حقوق با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
24

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه آدای آذربایجان

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه آدای آذربایجان برای رشته های مدیریت آموزشی، مدیریت کسب و کار و روابط بین الملل با هدف پرورش محققان علاقه مند به حوزه مدیریت و روابط بین الملل می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژانویه
25

بورسیه های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه خزر آذربایجان برای رشته‌های مهندسی، علوم کاربردی، اقتصاد، مدیریت، علوم انسانی و اجتماعی

جدیدترین بورسیه های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه خزر آذربایجان برای رشته‌های مهندسی، علوم کاربردی، اقتصاد، مدیریت، علوم انسانی و اجتماعی ارائه شده است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
جولای
03