استرالیا

ژوئن
18

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه RMIT استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه RMIT استرالیا برای رشته فتوکالیز با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
17

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه باند استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه باند استرالیا برای تمامی رشته ها با هدف پرورش دانشجویان از طریق ایجاد یک تجربه دانشجویی چشمگیر برای آنهاست که آنها را به رهبران آینده حوزه شان تبدیل خواهد نمود. 

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
17

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئینزلند جنوبی

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئینزلند جنوبی استرالیا برای رشته های حسابداری، سیستم های اطلاعاتی و MBA با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در دستیابی به اهداف حرفه ای آنهاست.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
17

بورسیه های PhD دانشگاه ادیت کوان استرالیا

بورسیه های PhD دانشگاه ادیت کوان استرالیا برای رشته مهندسی نفت با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان نخبه و بلندپرواز در حوزه مهندسی نفت می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
04

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه تاسمانیای استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه تاسمانیای استرالیا برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
18

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کوئینزلند

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کوئینزلند استرالیا برای رشته اقتصاد با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان نخبه و بلندپرواز در حوزه اقتصاد می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
18

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ملبورن استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ملبورن استرالیا برای رشته های محیط زیست و منابع طبیعی با هدف ارائه فرصتی برای یک تجربه دانشجویی عالی در یک محیط حرفه ای و صمیمی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
11

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه موناش استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه موناش استرالیا برای رشته های مترجمی زبان انگلیسی و مطالعات ترجمه با هدف تشویق دانشجویان شایسته از سرتاسر جهان برای پیشبرد تحقیقات و مطالعات در حوزه ترجمه شفاهی و کتبی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات