استرالیا

آگوست
31

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لاتروب استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لاتروب استرالیا برای رشته های فناوری اطلاعات، فنی مهندسی، مدیریت، علوم اجتماعی، هنر، علوم پزشکی و علوم پایه با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آگوست
27

بورسیه­ های PhD دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه­ های PhD دانشگاه ملی استرالیا برای رشته های فیزیک و شیمی فیزیک با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آگوست
17

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئینزلند استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئینزلند استرالیا برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی با تمرکز بر اشتغال پذیری آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آگوست
16

بورسیه های PhD دانشگاه سانشاین کوست استرالیا

بورسیه های PhD دانشگاه سانشاین کوست استرالیا برای رشته آبزی پروری با هدف پشتیبانی از دانشجویان علاقمند به مشارکت در تحقیقات بین المللی و بلندمدت با تمرکز بر آبزی پروری می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آگوست
01

بورسیه های PhD دانشگاه مک کواری

بورسیه های PhD دانشگاه مک کواری استرالیا برای رشته اقتصادسنجی مالی با هدف پشتیبانی از دانشجویان علاقمند به مشارکت در تحقیقات بین المللی و بلندمدت است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آگوست
01

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه مرداک استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه مرداک استرالیا برای رشته های علوم پایه، کسب و کار، حقوق، علوم پزشکی، فناوری، فنی مهندسی و علوم اجتماعی با هدف ارائه محیطی برای دانشجویان و محققان نخبه جهت یادگیری از خلاق ترین و الهام بخش ترین اساتید بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
جولای
15

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در هر دو حوزه پژوهش و اشتغال پذیری می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
جولای
14

بورسیه های PhD دانشگاه دیکین استرالیا

بورسیه های PhD دانشگاه دیکین استرالیا برای رشته علوم محیط زیست با هدف پشتیبانی از دانشجویان علاقمند به مشارکت در تحقیقات بین المللی و بلندمدت با تمرکز بر علوم محیط زیست است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات