استرالیا

دسامبر
09

بورسیه های PhD دانشگاه دیکین استرالیا

بورسیه های PhD دانشگاه دیکین استرالیا برای رشته های علم مواد، شیمی، مهندسی مواد و فیزیک با هدف ارائه فرصتهای متعدد برای پیشرفت برای دانشجویان و محققان نخبه می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
09

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا برای رشته های نجوم و اخترفیزیک با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی جهت از بین بردن موانع مالی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
05

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه جیمز کوک استرالیا

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه جیمز کوک استرالیا برای رشته های حقوق، مدیریت، کسب و کار، علوم دریایی، پرستاری، مامایی، فناوری اطلاعات، علوم پایه، علوم اجتماعی، تربیت بدنی، آموزش و گردشگری با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی جهت از بین بردن موانع مالی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
05

بورسیه های PhD دانشگاه ساوثرن کراس استرالیا

بورسیه های PhD دانشگاه ساوثرن کراس استرالیا برای رشته های علوم محیط زیست، زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئو-اکولوژي، کانی شناسی و مهندسی شیمی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
اکتبر
22

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی جهت از بین بردن موانع مالی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
سپتامبر
27

بورسیه ­های PhD دانشگاه ملبورن استرالیا

بورسیه ­های PhD دانشگاه ملبورن استرالیا برای رشته مهندسی سازه با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی در حوزه مهندسی سازه می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
سپتامبر
26

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا برای رشته علوم تربیتی و آموزشی با هدف ارائه فرصت های بسیار برای پیشرفت و ارتقاء توانایی های کاربردی و پژوهشی در حوزه علوم تربیتی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
سپتامبر
13

بورسیه­ های PhD دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه­ های PhD دانشگاه ملی استرالیا برای رشته های نجوم و اخترفیزیک با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات