استرالیا

ژوئن
02

بورسیه های دانشگاه مک کواری استرالیا

بورسیه های دانشگاه مک کواری استرالیا برای رشته های مهندسی مواد، مهندسی برق و اپتوالکترونیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
15

بورسیه های دانشگاه ساوسرن کراس استرالیا

بورسیه های دانشگاه ساوسرن کراس استرالیا برای رشته های ژئوشیمی، علوم محیط زیست، شیمی، ژئواکولوژي و مهندسی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
01

بورسیه های دانشگاه مک‌کواری

بورسیه های دانشگاه مک‌کواری برای رشته مهندسی مکانیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
فوریه
20

بورسیه های PhD دانشگاه مک کواری

بورسیه های PhD دانشگاه مک کواری استرالیا برای رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
فوریه
20

بورسیه های PhD دانشگاه ساوثرن کراس

نام بورسیه: بورسیه های PhD دانشگاه ساوثرن کراس استرالیا برای رشته های علوم محیط زیست، زمین شناسی، بوم شناسی، شیمی و ژئوشیمی کشور اعطا کننده: استرالیا(اطلاعات تحصیلی استرالیا) سازمان اعطا کننده: دانشگاه ساوثرن کراس (Southern Cross University) موضوع/رشته بورسیه: علوم محیط زیست زمین شناسی بوم شناسی شیمی ژئوشیمی مقطع تحصیلی: PhD خلاصه بورسیه: هدف از این برنامه بورسیه، پشتیبانی از محققان بااستعداد […]

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
فوریه
07

بورسیه های PhD دانشگاه فنی سیدنی استرالیا

بورسیه های PhD دانشگاه فنی سیدنی استرالیا برای رشته های اقیانوس شناسی زیستی، زیست شناسی مولکولی و میکروبیولوژي با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای آنها می باشد

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
27

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کرتین استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کرتین استرالیا برای رشته های شیمی، مهندسی متالورژي و مهندسی شیمی با هدف ارائه فرصتهای متعدد برای پیشرفت برای محققان نخبه می باشد

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
09

بورسیه های PhD دانشگاه کوئینزلند استرالیا

بورسیه های PhD دانشگاه کوئینزلند استرالیا برای رشته های رایانش و علم داده با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات