استرالیا

ژوئن
29

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه باند استرالیا برای رشته های تغذیه و رژیم غذایی، کار درمانی و تربیت بدنی

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه باند استرالیا برای رشته های تغذیه و رژیم غذایی، کار درمانی و تربیت بدنی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد ارائه می‌شود.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
27

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا برای رشته حسابداری

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا برای رشته حسابداری با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
27

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه نیو ساوث ولز استرالیا برای رشته های هنر و طراحی

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه نیو ساوث ولز استرالیا برای رشته های هنر و طراحی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
10

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ملبورن استرالیا برای تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ملبورن استرالیا برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
25

بورسیه های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آدلاید استرالیا برای تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آدلاید استرالیا برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی و پرورش دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
23

بورسیه های PhD دانشگاه ملی استرالیا برای رشته زیست شناسی

بورسیه های PhD دانشگاه ملی استرالیا برای رشته زیست شناسی با هدف جذب نخبه ترین دانشجویان بین المللی برای انجام تحقیقات تکمیلی در حوزه زیست شناسی می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
12

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه وسترن استرالیا برای رشته MBA

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه وسترن استرالیا برای رشته MBA که هدف از این برنامه بورسیه ، پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی است

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
12

بورسیه های PhD دانشگاه RMIT استرالیا برای رشته های پزشکی، پرستاری، روانشناسی و پیراپزشکی

بورسیه های PhD دانشگاه RMIT استرالیا برای رشته های پزشکی، پرستاری، روانشناسی و پیراپزشکی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات