استرالیا

سپتامبر
11

ورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه وسترن استرالیا برای رشته علوم کشاورزی

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه وسترن استرالیا برای رشته علوم کشاورزی با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط ذکیه فتحی |
جزئیات
سپتامبر
10

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD شرکت WaterRA استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD شرکت WaterRA استرالیا برای رشته های مهندسی محیط زیست و عمران با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
سپتامبر
10

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ویکتوریای استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ویکتوریای استرالیا برای رشته های مهندسی، علوم پایه، مدیریت و علوم پزشکی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد از تمام کشورها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آگوست
27

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه چارلز داروین استرالیا برای رشته های فنی مهندسی، فناوری اطلاعات، حقوق، روانشناسی، کسب و کار و آموزش

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه چارلز داروین استرالیا برای رشته های فنی مهندسی، فناوری اطلاعات، حقوق، روانشناسی، کسب و کار و آموزش با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آگوست
26

بورسیه های PhD دانشگاه کرتین استرالیا برای دانشجویان بین المللی زن در رشته اقتصاد

بورسیه های PhD دانشگاه کرتین استرالیا برای دانشجویان بین المللی زن در رشته اقتصاد با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
جولای
26

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ملبورن استرالیا برای تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ملبورن استرالیا برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
جولای
25

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه سیدنی استرالیا برای تمامی رشته ها

فلوشیپ های post-doctoral دانشگاه سیدنی استرالیا برای تمامی رشته ها با هدف جذب محققان جوان برای مشارکت و ارتقاء نقاط قوت و فرهنگ دانشگاه سیدنی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
29

بورسیه های PhD دانشگاه مک کواری استرالیا برای تمامی رشته ها

بورسیه های PhD دانشگاه مک کواری استرالیا برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات