استرالیا

ژانویه
19

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئینزلند

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئینزلند استرالیا برای رشته داروسازی با هدف تشویق و پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در حوزه داروسازی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
18

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئینزلند استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئینزلند استرالیا برای رشته های مدیریت، زیست شناسی، کشاورزی، صنایع غذایی و برنامه ریزی شهری با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
02

بورسیه های PhD دانشگاه کرتین استرالیا

بورسیه­ های PhD دانشگاه کرتین استرالیا برای رشته های بهداشت، هنرهای خلاقانه و مهندسی شیمی، مواد، مکانیک، عمران و محیط زیست با هدف پشتیبانی از محققان، مهندسان و دانشمندان بین المللی بااستعداد از تمام کشورها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
19

بورسیه های PhD دانشگاه کرتین استرالیا برای رشته زیست شناسی تومور

بورسیه های PhD دانشگاه کرتین استرالیا برای رشته زیست شناسی تومور با هدف ارائه فرصت های تحقیقاتی و آموزشی به محققان نخبه در حوزه زیست شناسی تومور می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
19

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه مک کواری استرالیا برای رشته های فنی مهندسی، IT، حقوق، علوم اجتماعی، علوم انسانی و مدیریت

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه مک کواری استرالیا برای رشته های فنی مهندسی، IT، حقوق، علوم اجتماعی، علوم انسانی و مدیریت با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
اکتبر
17

بورسیه های PhD آژانس فدرال CSIRO استرالیا برای رشته زیست شناسی

بورسیه های PhD آژانس فدرال CSIRO استرالیا برای رشته زیست شناسی با هدف ارتقاء فرصتها در حوزه های علوم پایه و مهندسی برای دانشجویان نخبه می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
سپتامبر
17

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه مک کواری استرالیا برای تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه مک کواری استرالیا برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
سپتامبر
11

ورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه وسترن استرالیا برای رشته علوم کشاورزی

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه وسترن استرالیا برای رشته علوم کشاورزی با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط ذکیه فتحی |
جزئیات