استرالیا

آوریل
18

بورسیه هایPhD دانشگاه RMIT استرالیا

بورسیه هایPhD دانشگاه RMIT استرالیا برای رشته های زیست شناسی و علوم زیست پزشکی با هدف ارائه فرصتهای متنوع برای پیشرفت تحصیلی و متعاقبا توسعه حرفه ای دانشجویان نخبه و خلاق بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
18

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا برای رشته اپیدمیولوژی کاربردی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
18

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فنی سیدنی استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فنی سیدنی استرالیا برای رشته های فنی مهندسی با هدف پشتیبانی از دانشجویان نخبه بین المللی و ارتقای شانس اشتغال پذیری آنان می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
18

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئینزلند استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئینزلند استرالیا برای رشته سیاستگذاری عمومی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
04

بورسیه های PhD دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه های PhD دانشگاه ملی استرالیا برای رشته بینایی سنجی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
31

بورسیه های PhD دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا

بورسیه های PhD دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا برای رشته های حسابداری، فناوری اطلاعات، حکمرانی و مدیریت کسب و کار با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
25

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه موناش استرالیا

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه موناش استرالیا برای رشته حقوق با هدف ارائه فرصتی برای تمرکز بر توسعه مهارتهای علمی و پژوهشی در حوزه حقوق به دانشجویان نخبه بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
13

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سیدنی استرالیا

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سیدنی استرالیا برای رشته های مدیریت مهندسی، فناوری اطلاعات و مهندسی محیط زیست با هدف پشتیبانی از محققان و دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات