استرالیا

سپتامبر
18

بورسیه های دانشگاه سیدنی استرالیا

بورسیه های دانشگاه سیدنی استرالیا برای رشته های مهندسی هوافضا، مکانیک و مکاترونیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
سپتامبر
18

بورسیه های موسسه فناوری ویکتوریای استرالیا

بورسیه های موسسه فناوری ویکتوریای استرالیا برای رشته های مدیریت کسب و کار و فناوری و سیستم ها با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
سپتامبر
11

بورسیه دانشگاه کاتولیک استرالیا

بورسیه دانشگاه کاتولیک استرالیا با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
سپتامبر
04

بورسیه دانشگاه ملبورن استرالیا

بورسیه های دانشگاه ملبورن استرالیا برای رشته های هنر با هدف حمایت مالی از دانشجویانی است که قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه را دارند.

توسط نویسنده |
جزئیات
جولای
22

بورسیه های دانشگاه ادیت کوان استرالیا

بورسیه های دانشگاه ادیت کوان استرالیا برای رشته مهندسی برق با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
15

بورسیه های دانشگاه نیو ساوث ولز استرالیا

بورسیه های دانشگاه نیو ساوث ولز استرالیا برای رشته حقوق با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
02

بورسیه های دانشگاه مک کواری استرالیا

بورسیه های دانشگاه مک کواری استرالیا برای رشته های مهندسی مواد، مهندسی برق و اپتوالکترونیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
15

بورسیه های دانشگاه ساوسرن کراس استرالیا

بورسیه های دانشگاه ساوسرن کراس استرالیا برای رشته های ژئوشیمی، علوم محیط زیست، شیمی، ژئواکولوژي و مهندسی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات