استرالیا

آبان
۱۵

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه جیمز کوک استرالیا

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه جیمز کوک استرالیا برای رشته های حقوق، مدیریت، کسب و کار، علوم دریایی، پرستاری، مامایی، فناوری اطلاعات، علوم پایه، علوم اجتماعی، تربیت بدنی، آموزش و گردشگری با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی جهت از بین بردن موانع مالی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۵

بورسیه های PhD دانشگاه ساوثرن کراس استرالیا

بورسیه های PhD دانشگاه ساوثرن کراس استرالیا برای رشته های علوم محیط زیست، زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئو-اکولوژي، کانی شناسی و مهندسی شیمی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۰۱

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی استرالیا برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی جهت از بین بردن موانع مالی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۰۶

بورسیه ­های PhD دانشگاه ملبورن استرالیا

بورسیه ­های PhD دانشگاه ملبورن استرالیا برای رشته مهندسی سازه با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی در حوزه مهندسی سازه می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۰۵

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا برای رشته علوم تربیتی و آموزشی با هدف ارائه فرصت های بسیار برای پیشرفت و ارتقاء توانایی های کاربردی و پژوهشی در حوزه علوم تربیتی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
شهریور
۲۳

بورسیه­ های PhD دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه­ های PhD دانشگاه ملی استرالیا برای رشته های نجوم و اخترفیزیک با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
شهریور
۱۰

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لاتروب استرالیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لاتروب استرالیا برای رشته های فناوری اطلاعات، فنی مهندسی، مدیریت، علوم اجتماعی، هنر، علوم پزشکی و علوم پایه با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
شهریور
۰۶

بورسیه­ های PhD دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه­ های PhD دانشگاه ملی استرالیا برای رشته های فیزیک و شیمی فیزیک با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات