استرالیا

فوریه
16

بورسیه های دانشگاه RMIT استرالیا

بورسیه های دانشگاه RMIT استرالیا با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
15

بورسیه های دانشگاه موناش استرالیا

بورسیه های دانشگاه موناش استرالیا برای رشته اقتصاد سلامت با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
13

بورسیه های دانشگاه مک کواری

بورسیه های دانشگاه مک کواری استرالیا با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
12

بورسیه های دانشگاه آدلاید

بورسیه های دانشگاه آدلاید استرالیا با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
12

بورسیه های دانشگاه RMIT

بورسیه های PhD دانشگاه RMIT استرالیا برای رشته فیزیک کوانتوم با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
دسامبر
08

بورسیه های تحصیلی دانشگاه نیوساوث ولز

بورسیه های تحصیلی دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا با هدف حمایت و پشتیبانی از دانشجویان بین المللی در سال ۲۰۲۲ ارائه می کند.

توسط نویسنده |
جزئیات
نوامبر
03

بورسیه های دانشگاه ملی استرالیا

بورسیه های دانشگاه ملی استرالیا برای رشته اخترفیزیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
نوامبر
03

بورسیه های دانشگاه سیدنی استرالیا

بورسیه های دانشگاه سیدنی استرالیا برای رشته های مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر و مهندسی زیست-مولکولی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات