یونان

ژانویه
27

بورسیه­ های PhD دانشگاه آریستوتل یونان

بورسیه­ های PhD دانشگاه آریستوتل یونان برای رشته های مهندسی مخابرات، انفورماتیک و علوم کامپیوتر با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
27

فلوشیپ های post-doctoral موسسه آموزشی-تحقیقاتی ELIAMEP یونان برای رشته های علوم انسانی و اجتماعی

فلوشیپ های post-doctoral موسسه آموزشی-تحقیقاتی ELIAMEP یونان برای رشته های علوم انسانی و اجتماعی باهدف ارتقاء پتاسنیل خلاقانه و نوآورانه محققان مجربی است که مایل به تنوع بخشیدن به شایستگی های فردی خود و کسب مهارت از طریق آموزش پیشرفته و موبیلیتی بین المللی

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات