پرتغال

مارس
26

بورسیه ­های PhD برنامه GreenTRIBOS

بورسیه ­های PhD برنامه GreenTRIBOS برای رشته های فیزیک، نانوتکنولوژی، شیمی و مهندسی مکانیک، شیمی و مواد در کشورهای اسلوونی، پرتغال، انگلستان و سوئد با هدف ارائه راهکارهای نوآورانه و طراحی فناوری های سبز و پایدار می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
فوریه
22

بورسیه های مشترک MBA دانشکده های بازرگانی Catolica-Lisbon و Nova SBE پرتغال

بورسیه های مشترک MBA در دانشگاه های پرتغال که حاصل مشارکت دو دانشکده بازرگانی برتر – Catolica-Lisbon و Nova SBE در پرتغال است.

توسط نویسنده |
جزئیات