هنک کنگ

ژانویه
28

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه هنگ کنگ

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه هنگ کنگ برای رشته MBA با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
27

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه چینی هنگ کنگ

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه چینی هنگ کنگ برای رشته های حقوق انرژی و محیط زیست، حقوق عرفی و حقوق اقتصاد بین الملل با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی جهت از بین بردن موانع مالی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آگوست
26

بورسیه های PhD کمیته گرنت های دانشگاهی هنگ کنگ

بورسیه های PhD کمیته گرنت های دانشگاهی هنگ کنگ برای تمامی رشته ها با هدف ارائه فرصت های پژوهشی و آموزشی به دانشجویان نخبه با همکاری دانشگاه های معتبر در سرتاسر جهان می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات