نیوزلند

مه
31

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کانتربری نیوزلند

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کانتربری نیوزلند برای رشته های مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های پردازش انرژی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد و برآوردن نیازهای آنان برای موفقیت در عرصه علم و پژوهش می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
12

بورسیه ­های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کانتربری نیوزلند

بورسیه ­های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کانتربری نیوزلند برای رشته های مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری با هدف ارائه محیط آموزشی عالی و خدمات پشتیبانی یادگیری برای کمک به موفقیت دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
18

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریای ولینگتون

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نیوزلند برای رشته های طراحی و معماری، هنر و علوم انسانی، کسب و کار، علوم پزشکی، فنی مهندسی، علوم اجتماعی، حقوق و علوم پایه با هدف پرورش دانشجویان علاقمند و محققان فردا از سرتاسر جهان می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
18

بورسیه­ های PhD دانشگاه ماسی نیوزلند

بورسیه­ های PhD دانشگاه ماسی نیوزلند برای رشته های روانشناسی بالینی و مددکاری اجتماعی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه علاقه مند به ادامه تحصیل در حوزه روانشناسی بالینی و مددکاری اجتماعی در سطح بین الملل می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
18

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه آکلند نیوزلند

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه آکلند نیوزلند برای رشته های هنر، موسیقی، نگارش خلاقانه، نمایشنامه نویسی و تاریخ هنر با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی برای پیشرفت در خط مقدم جهان حرفه ای و ارتقاء شانس های اشتغال برای آنان می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
27

بورسیه­ های PhD دانشگاه آکلند نیوزلند

بورسیه­ های PhD دانشگاه آکلند نیوزلند برای رشته های شنوایی سنجی، علوم زیست پزشکی، داروسازی بالینی، روانشناسی درمانی، پرستاری و بهداشت عمومی با هدف ارائه پشتیبانی مالی برای محققان حوزه علوم درمانی و پزشکی بااستعداد می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
03

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه آکلند نیوزلند

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه آکلند نیوزلند برای رشته بهداشت عمومی با هدف پشتیبانی از دانشجویان علاقه مند به توسعه قابلیت های رهبری برای حوزه بهداشت و سلامت می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
03

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه آکلند

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه آکلند نیوزلند برای رشته های هنر، معماری، مدیریت، علوم کامپیوتر، روانشناسی، حقوق، داروسازی، علوم پزشکی و پرستاری با هدف پرورش محققان نخبه و تاثیرگذار بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات