نیوزلند

ژوئن
28

بورسیه های دانشگاه وایکاتوی نیوزلند

بورسیه های دانشگاه وایکاتوی نیوزلند برای رشته های علوم محیط زیست، علوم خاک، شیمی تحلیلی و ژئوشیمی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
دسامبر
27

بورسیه های PhD دانشگاه کانتربوری نیوزلند

بورسیه های PhD دانشگاه کانتربوری نیوزلند برای رشته های مهندسی محیط زیست، علم مواد و شیمی محیط زیست با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف علمی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
05

بورسیه های PhD موسسه مک دیارمید نیوزلند

بورسیه های PhD موسسه مک دیارمید نیوزلند برای رشته های علوم و مهندسی مواد، فیزیک و نانوتکنولوژي با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آگوست
27

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریای ولینگتون

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نیوزلند برای رشته های زیست شناسی، ارتباطات بین فرهنگی و ترجمه کاربردی، بازرگانی بین الملل و حفاظت دریایی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در حوزه های تحقیقاتی متنوع می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
جولای
16

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نیوزلند

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نیوزلند برای رشته هنرهای زیبا با هدف ارائه فرصتی برای دانشجویان بااستعداد جهت ایجاد تفاوت در بازار کار رقابتی امروز جهان می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
08

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه آکلند

بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه آکلند نیوزلند برای رشته های فیزیولوژی، فارماکولوژی و زیست پزشکی با هدف آماده سازی دانشجویان برای یک بازار رقابتی و حرفه بین المللی در حوزه علوم پزشکی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
31

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کانتربری نیوزلند

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کانتربری نیوزلند برای رشته های مهندسی انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های پردازش انرژی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد و برآوردن نیازهای آنان برای موفقیت در عرصه علم و پژوهش می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
12

بورسیه ­های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کانتربری نیوزلند

بورسیه ­های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کانتربری نیوزلند برای رشته های مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری با هدف ارائه محیط آموزشی عالی و خدمات پشتیبانی یادگیری برای کمک به موفقیت دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات