قبرس

مه
04

بورسیه های مرکز تعالی CYNES قبرس

بورسیه های مرکز تعالی CYNES قبرس برای رشته های روانشناسی، علم داده، زبانشناسی، گرافیک، علوم کامپیوتر و ریاضیات با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
جولای
24

بورسیه های دانشگاه نیکوزیای قبرس

بورسیه های دانشگاه نیکوزیای قبرس برای رشته های فناوری آموزشی، آموزش عالی، آموزش علوم پایه، فناوری پزشکی و علوم سلامت با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
23

بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه قبرس برای رشته علوم محیط زیست

بورسیه های مقطع کارشناسی ارشد موسسه قبرس در رشته علوم محیط زیست و با هدف پشتیبانی دانشجویان بین المللی بااستعداد ارائه شده است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات