فنلاند

نوامبر
07

بورسیه ­های Post-Doc دانشگاه آلتوی فنلاند

بورسیه ­های Post-Doc دانشگاه آلتوی فنلاند برای رشته فیزیک ماده چگال، فتونیک و فیزیک کوانتوم با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی برای توسعه دستگاه های کوانتوم یکپارچه یا سایر دستگاه های حالت جامد بر مبنای نانومتریال می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آگوست
31

بورسیه­ های Post-Doctoral دانشگاه اولو فنلاند

بورسیه­ های Post-Doctoral دانشگاه اولو فنلاند برای رشته های پردازش سیگنال و بینایی ماشین با هدف ارائه فرصت های پژوهشی بی نظیر برای محققان بااستعداد و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آگوست
16

بورسیه­ های Post-doctoral دانشگاه تورکو فنلاند

بورسیه­ های Post-doctoral دانشگاه تورکو فنلاند برای رشته های حسابداری، اقتصاد و علوم مالی با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی و حوزه مالی و اقتصاد می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
26

بورسیه­ های Post-doc دانشگاه آلتوی فنلاند

بورسیه­ های Post-doc دانشگاه آلتوی فنلاند برای رشته های الکترومغناطیس، نانوتکنولوژی، فیزیک پلاسما و الکترونیک با هدف ارائه فرصتی برای مشارکت در توسعه دستگاه های رایانشی آنالوگ با کارایی مصرف انرژی به محققان باانگیزه می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
فوریه
05

بورسیه های Post-doc دانشگاه آلتوی فنلاند

بورسیه های Post-doc دانشگاه آلتوی فنلاند برای رشته های اخترفیزیک، کیهان شناسی و مهندسی هوافضا با هدف
ارائه فرصتی برای محققان نخبه به منظور رشد و اعتلا در مقیاس های جهانی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
31

بورسیه­ های PhD و Post-doc موسسه منابع طبیعی فنلاند

بورسیه­ های PhD و Post-doc موسسه منابع طبیعی فنلاند (Luke) برای رشته های جنگلداری و علوم محیط زیست با هدف ارائه یک تجربه پژوهشی منحصربفرد به محققان نخبه است که حوزه های بسیاری از علوم محیط زیست و جنگلداری را با هدف خلق تاثیری متحول کننده در محیط زیست پیوند می دهد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
سپتامبر
25

بورسیه های Post-doctoral دانشگاه هلسینکی فنلاند

بورسیه های Post-doctoral دانشگاه هلسینکی فنلاند برای رشته های بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی با هدف ارائه فرصت های پژوهشی و آموزشی در حوزه های الگوریتم های گراف، بهینه سازی ترکیبی، ساختارهای داده ای کارآمد و بیوانفورماتیک به محققان نخبه بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
جولای
20

بورسیه های کارشناسی ارشد آژانس ملی آموزش فنلاند

بورسیه های کارشناسی ارشد آژانس ملی آموزش فنلاند برای تمامی رشته ها با هدف ارائه یک محیط دانشجویی پویا، متنوع و در حال رشد به دانشجویان نخبه بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات