فنلاند

ژوئن
28

بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند

بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند برای رشته های اقتصاد محیط زیست، زمین شناسی، مهندسی معدن، ژئوشیمی، مینرولوژي و پترولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
27

بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند

بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند برای رشته های اقتصاد محیط زیست، زمین شناسی، مهندسی معدن، ژئوشیمی، مینرولوژي و پترولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
16

بورسیه های دانشگاه هلسینکی فنلاند

نام بورسیه: بورسیه های دانشگاه هلسینکی فنلاند برای رشته های کشاورزی، علوم پایه، علوم کامپیوتر، حقوق، علوم اجتماعی و زبان و ادبیات کشور اعطا کننده: فنلاند سازمان اعطا کننده: دانشگاه هلسینکی (University of Helsinki) موضوع/رشته بورسیه: کشاورزی جنگلداری صنایع غذایی علوم تغذیه زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات روسی بوم شناسی Neuroscience زیست شناسی تکاملی حقوق کسب و کار بین […]

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
15

بورسیه های دانشگاه تامپر فنلاند

بورسیه های دانشگاه تامپر فنلاند برای رشته های مهندسی برق و الکترونیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
02

بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند

بورسیه های دانشگاه آلتوی فنلاند برای رشته های مدیریت، اقتصاد سازمانی، مدیریت منابع انسانی، اقتصاد رفتاری و مدیریت استراتژیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
15

بورسیه های دانشگاه واسای فنلاند

بورسیه های دانشگاه واسای فنلاند برای رشته های مدیریت صنعتی، کسب و کارهای هوشمند، توسعه کسب و کار استراتژيک، امور مالی، تجزیه و تحلیل سیستم های صنعتی و کسب و کار بین الملل با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
15

بورسیه های دانشگاه LUT فنلاند

بورسیه های دانشگاه LUT فنلاند برای رشته های فنی مهندسی، مدیریت و کسب و کار، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، علوم زمین، هنر و معماری، علوم طبیعی و علوم اجتماعی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
دسامبر
28

بورسیه های PhD دانشگاه تورکو فنلاند

بورسیه های PhD دانشگاه تورکو فنلاند برای رشته آموزش دیجیتال با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات