تایوان

آگوست
03

بورسیه هایPhD دانشگاه ملی چنگ کونگ تایوان

بورسیه هایPhD دانشگاه ملی چنگ کونگ تایوان برای رشته های فنی مهندسی، علوم کامپیوتر، پزشکی، برنامه ریزی و طراحی با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان نخبه و بلندپرواز می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
فوریه
07

کامپیوتر، مدیریت و کسب و کار بورسیه های دانشگاه ملی چیائو تانگ تایوان برای تمامی مقاطع رشته های مهندسی برق

بورسیه های دانشگاه ملی چیائو تانگ تایوان بای تمامی مقاطع رشته های مهندسی برق که هدف از این برنامه بورسیه، تامین مالی دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط نویسنده |
جزئیات