تایلند

مارس
17

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه تاماسات تایلند برای رشته مطالعات آسیای شرقی

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه تاماسات تایلند با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعدادی است که مایلند درکی عمیق از آسیای شرقی کسب کنند.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
17

بورسیه های کارشناسی موسسه فنی بین المللی سیریندهورن تایلند برای رشته های فنی مهندسی

بورسیه های کارشناسی موسسه فنی بین المللی سیریندهورن تایلند که با هدف پرورش مهندسان و تکنسین های باانگیزه و مسلط بر فناوری های پیشرفته می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
14

بورسیه های کارشناسی دانشگاه Chulalongkorn برای رشته‌های مهندسی هوافضا، نانو، فناوری اطلاعات و طراحی خودرو

بورسیه های کارشناسی دانشگاه Chulalongkorn در رشته‌های مهندسی هوافضا، نانو، فناوری اطلاعات و طراحی خودرو با هدف تشویق دانشجویان بین‌المللی ارائه شده است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
18

بورسیه های کارشناسی موسسه فناوری King Mongkut تایلند برای رشته های مهندسی، فناوری اطلاعات و علوم پایه

موسسه King Mongkut یک موسسه تحقیقاتی و آموزشی در تایلند است که بورسیه های جدیدی در رشته های مهندسی، فناوری اطلاعات و علوم پایه معرفی کرده است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات