المان

ژانویه
27

بورسیه­ های post-doctoral دانشگاه هیدلشیم آلمان

بورسیه­ های post-doctoral دانشگاه هیدلشیم آلمان برای رشته یادگیری ماشین با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد در یک محیط آموزشی باکیفیت حاصل همکاری نزدیک متخصصان و اساتید یادگیری ماشین می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژانویه
27

بورسیه های PhD دانشگاه برمن آلمان

بورسیه های PhD دانشگاه برمن آلمان برای رشته های روانشناسی، جامعه شناسی و علوم سیاسی با هدف ارائه فرصت های بسیار برای پیشرفت در حوزه های روانشناسی، جامعه شناسی و علوم سیاسی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژانویه
27

بورسیه­ های PhD و Post-doc دانشگاه روهر بوخوم آلمان

بورسیه­ های PhD و Post-doc دانشگاه روهر بوخوم آلمان برای رشته های مهندسی برق، ریاضیات کاربردی، امنیت سایبری و علوم رایانش با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
31

بورسیه های Post-doc دانشگاه TU Braunschweig آلمان

بورسیه های Post-doc دانشگاه TU Braunschweig آلمان برای رشته های نانوتکنولوژی، فیزیک تجربی، فیزیک کوانتوم و شیمی ارگانیک با هدف پشتیبانی مالی و حرفه ای از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
04

بورسیه­ های Post-doc موسسه فرانهوفر فرایبورگ آلمان

بورسیه­ های Post-doc موسسه فرانهوفر فرایبورگ آلمان برای رشته های مهندسی نرم افزار، مهندسی رایانش، رایانش موازی و ساختارهای داده ای با هدف ارائه یک تجربه پژوهشی منحصربفرد به محققان نخبه است که حوزه های بسیاری از فیزیک، شیمی و کامپیوتر را با هدف خلق تاثیری متحول کننده در جامعه از طریق فناوری های خارق العاده پیوند می دهد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
02

بورسیه های PhD دانشگاه فنی مونیخ آلمان

بورسیه های PhD دانشگاه فنی مونیخ آلمان برای رشته های اقتصاد، مهندسی صنایع و مدیریت با هدف پشتیبانی از محققان جوان و باانگیزه در حوزه اقتصاد شبکه ای می باشد. 

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
02

بورسیه های Post-doc موسسه ماکس بورن آلمان

بورسیه های Post-doc موسسه ماکس بورن آلمان برای رشته های الکترومغناطیس، طیف سنجی، فیزیک مواد، پردازش تصویر و الکترونیک با هدف تحقیق بر روی پویایی های الکترونیک و مغناطیس ultrafast در جامدات می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات