المان

جولای
24

بورسیه های دانشگاه کلن آلمان

بورسیه های دانشگاه کلن آلمان برای رشته های زبانشناسی کاربردی، Pyscholinguistics، Neurolinguistics و روانشناسی شناختی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
28

بورسیه های PhD دانشگاه مونیخ

بورسیه های PhD دانشگاه مونیخ آلمان برای رشته های بیواستاتیک، بیوشیمی، بیوانفورماتیک، بیوفیزیک، زیست شناسی مولکولی و زیست شناسی محاسباتی با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف علمی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
07

بورسیه های PhD موسسه Forschungszentrum Jülich آلمان

بورسیه های PhD موسسه Forschungszentrum Jülich آلمان برای رشته های شیمی ارگانیک، اقلیم شناسی، شیمی اتمسفر، شیمی زیست محیطی و علوم جوی با هدف ارائه فرصتهای متعدد برای پیشرفت برای دانشجویان و محققان نخبه می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
05

بورسیه­ های PhD و Post-Doc مرکز تحقیقات کسب و کار Scholler

بورسیه­ های PhD و Post-Doc مرکز تحقیقات کسب و کار Scholler دانشگاه FAU آلمان برای رشته های مدیریت کسب و کار، اقتصاد بین الملل، اقتصاد کسب و کار و اقتصاد اجتماعی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی و پرورش تفکر خلاق می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
05

بورسیه های PhD دانشگاه کلن آلمان

بورسیه های PhD دانشگاه کلن آلمان برای رشته های بیواستاتیک، ژنتیک، بیوفیزیک، زیست شناسی تکاملی، فیزیک نظری، زیست شناسی مولکولی و فیزیک آزمایشگاهی با هدف ارائه فرصتهای متعدد برای پیشرفت برای دانشجویان و محققان نخبه می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
نوامبر
05

بورسیه های PhD موسسه ماکس پلانک

بورسیه های PhD موسسه ماکس پلانک برای رشته های Neuroscience، بیوانفورماتیک، زیست شناسی مولکولی، ژنتیک، هیستولوژي و زیست شناسی محاسباتی با هدف ارائه فرصتهای متعدد برای پیشرفت برای دانشجویان و محققان نخبه می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
اکتبر
20

بورسیه­ های PhD و Post-Doc موسسه ماکس پلانک آلمان

بورسیه­ های PhD و Post-Doc موسسه ماکس پلانک آلمان با هدف جذب و پرورش دانشمندان مستقل، باانگیزه و بااستعدادی است که مایل به توسعه دانش و تجارب تحقیقاتی خود در حوزه های بین رشته ای شیمی، زیست شناسی و فیزیک می باشند.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
سپتامبر
26

بورسیه­ های PhD موسسه ماکس پلانک آلمان

بورسیه­ های PhD موسسه ماکس پلانک آلمان برای رشته های روانشناسی کاربردی، نورولوژی، روانشناسی شناختی، Neurolinguistics و Neuroscience با هدف جذب و پرورش دانشمندان مستقل، باانگیزه و بااستعدادی است که مایل به توسعه دانش و تجارب تحقیقاتی خود در حوزه Neuroscience شناختی و سایر علوم شناختی می باشند.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات