اسلوونی

آگوست
01

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه امونی اسلوونی

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه امونی اسلوونی برای رشته ارتباطات کسب و کار بین الملل با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مارس
26

بورسیه ­های PhD برنامه GreenTRIBOS

بورسیه ­های PhD برنامه GreenTRIBOS برای رشته های فیزیک، نانوتکنولوژی، شیمی و مهندسی مکانیک، شیمی و مواد در کشورهای اسلوونی، پرتغال، انگلستان و سوئد با هدف ارائه راهکارهای نوآورانه و طراحی فناوری های سبز و پایدار می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آگوست
25

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیوبلیانای اسلوونی

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیوبلیانای اسلوونی برای رشته MBA با هدف پشتیبانی از دانشجویان خلاق برای دستیابی به اهداف حرفه ای و آموزشی شان می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
فوریه
06

بورسیه های PhD دانشگاه پریمورسکا-اسلوونی برای رشته علوم کامپیوتر

بورسیه های PhD دانشگاه پریمورسکا-اسلوونی برای رشته علوم کامپیوتر که هدف از این برنامه بورسیه، پرورش دانشجویان بین المللی بااستعداد است.

توسط نویسنده |
جزئیات