شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
11074بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه موناش استرالیا استرالیا۱۳۹۸-۰۷-۲۸
11378بورسیه های Post-doctoral دانشگاه رادبود هلند هلند۱۳۹۸-۰۸-۰۵
11347بورسیه هایPhD دانشگاه رادبود هلند هلند۱۳۹۸-۰۸-۰۶
11380بورسیه های PhD دانشگاه HES-SO Valais-Wallis سوئیس سوئیس۱۳۹۸-۰۸-۰۸
11000بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نیوزلند نیوزلند۱۳۹۸-۰۸-۰۸
11274بورسیه های PhD دانشگاه کوئینزلند استرالیا استرالیا۱۳۹۸-۰۸-۰۹
11307بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD موسسه تحقیقات شکر استرالیا استرالیا۱۳۹۸-۰۸-۰۹
11348بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه امارات متحده عربی امارات۱۳۹۸-۰۸-۰۹
11382بورسیه های Post-doctoral دانشگاه هلسینکی فنلاند فنلاند۱۳۹۸-۰۸-۰۹
11385بورسیه هایPhD  موسسه تحقیقات معدنی وسترن استرالیا استرالیا۱۳۹۸-۰۸-۰۹
10930بورسیه های PhD موسسه CEA Tech فرانسه فرانسه۱۳۹۸-۰۸-۰۹
11205بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کوئینزلند استرالیا۱۳۹۸-۰۸-۰۹
11229بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند اسکاتلند۱۳۹۸-۰۸-۰۹
11277بورسیه های PhD دانشگاه فنی آکلندنیوزلند نیوزلند۱۳۹۸-۰۸-۱۰
11294بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کانتربری نیوزلند نیوزلند۱۳۹۸-۰۸-۱۰
11279بورسیه های PhD دانشگاه علم و فناوری اوکیناوای ژاپن ژاپن۱۳۹۸-۰۸-۲۴