شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
10657بورسیه های PhD دانشگاه است انگلیای انگلستان انگلستان۱۳۹۷-۱۰-۳۰
10751بورسیه های PhD دانشگاه بورنموث انگلستان انگلستان۱۳۹۷-۱۱-۰۲
10716بورسیه های PhD دانشگاه شفیلد انگلستان انگلستان۱۳۹۷-۱۱-۰۳
10571بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند برای رشته مطالعات امنیت، هوشمندی و استراتژی اسکاتلند۱۳۹۷-۱۱-۰۵
10795بورسیه های PhD دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند اسکاتلند۱۳۹۷-۱۱-۰۵
10797فلوشیپ های مرکز Künstlerhaus Büchsenhausen اتریش اتریش۱۳۹۷-۱۱-۰۵
10456: بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه Xi’an Jiaotong-Liverpool University چین برای رشته انفورماتیک کاربردی چین۱۳۹۷-۱۱-۱۰
10574فلوشیپ های PhD مرکز تحقیقاتی پیشرفته ARCNL هلند برای حوزه نانولیتوگرافی هلند۱۳۹۷-۱۱-۱۱
10718بورسیه های PhD موسسه دانشگاهی اروپایی (EUI) ایتالیا ایتالیا۱۳۹۷-۱۱-۱۱
10752بورسیه های Post-doctoral دانشگاه گوتنبرگ سوئد سوئد۱۳۹۷-۱۱-۱۱
10755فلوشیپ هایPost-doctoral  کنسرسیوم نرم افزار کوانتومی (QSC) هلند هلند۱۳۹۷-۱۱-۱۱
10803بورسیه های post-doc موسسه ماکس پلانک آلمان آلمان۱۳۹۷-۱۱-۱۱
10805بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه یورک کانادا کانادا۱۳۹۷-۱۱-۱۱
10809فلوشیپ های post-doc مرکز تحقیقات کوانتوم ESQ اتریش اتریش۱۳۹۷-۱۱-۱۱
10810بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی وین اتریش اتریش۱۳۹۷-۱۱-۱۱
10853بورسیه های PhD موسسه فناوری کارلسروهه آلمان آلمان۱۳۹۷-۱۱-۱۱
10856بورسیه های PhD موسسه ماکس پلانک آلمان آلمان۱۳۹۷-۱۱-۱۱
10611بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی آیندهوون هلند برای رشته های فنی مهندسی، معماری، طراحی صنعتی و مدیریت هلند۱۳۹۷-۱۱-۱۲
10858فلوشیپ post-doctoral موسسه ماکس پلانک آلمان آلمان۱۳۹۷-۱۱-۱۲
10860فلوشیپ های post-doctoral مرکز علوم اجتماعی WZB برلین آلمان۱۳۹۷-۱۱-۱۲
10861بورسیه های PhD موسسه GIGA آلمان آلمان۱۳۹۷-۱۱-۱۲
10864بورسیه های PhD موسسه ماکس پلانک آلمان آلمان۱۳۹۷-۱۱-۱۵
10865فلوشیپ های PhD و post-doctoral مرکز NanoScience آلمان۱۳۹۷-۱۱-۲۱
10813بورسیه های PhD دانشگاه UOC اسپانیا اسپانیا۱۳۹۷-۱۱-۲۳
10806بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه سوئدی سوئد۱۳۹۷-۱۱-۲۵
10869بورسیه­ های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه LMU مونیخ آلمان آلمان۱۳۹۷-۱۱-۲۶
10870بورسیه های PhD دانشکده اقتصاد برلین آلمان۱۳۹۷-۱۱-۲۶
10872بورسیه های PhD دانشگاه هامبولت برلین آلمان۱۳۹۷-۱۱-۲۶