شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
12096بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه سوانسی ولز ولز۱۳۹۹-۰۹-۰۹
12059بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فنی وین اتریش اتریش۱۳۹۹-۰۹-۱۰
12121بورسیه­ های PhD موسسه ماکس پلانک آلمان آلمان۱۳۹۹-۰۹-۱۰
12167بورسیه ­های PhD دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند اسکاتلند۱۳۹۹-۰۹-۱۱
11956بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه آکلند نیوزلند۱۳۹۹-۰۹-۱۱
11983بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نیوزلند نیوزلند۱۳۹۹-۰۹-۱۱
12143بورسیه­ های کارشناسی ارشد کالج فیتزویلیام دانشگاه کمبریج انگلستان۱۳۹۹-۰۹-۱۳
12187بورسیه های PhD موسسه مک دیارمید نیوزلند نیوزلند۱۳۹۹-۰۹-۱۷
12188بورسیه های PhD دانشگاه KU Leuven بلژیک بلژیک۱۳۹۹-۰۹-۱۷
12189بورسیه های PhD دانشگاه ناتینگهام انگلستان انگلستان۱۳۹۹-۰۹-۱۷
12060بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئینزلند استرالیا استرالیا۱۳۹۹-۰۹-۲۰
12144بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD وزارت آموزش و علوم روسیه روسیه۱۳۹۹-۰۹-۲۰
12190بورسیه های PhD موسسه ماکس پلانک المان۱۳۹۹-۰۹-۲۱
12170بورسیه های PhD دانشگاه مک گیل کانادا کانادا۱۳۹۹-۰۹-۲۵
12191 بورسیه­ های Post-Doc دانشگاه اکس مارسی فرانسه فرانسه۱۳۹۹-۰۹-۲۵
12192بورسیه های PhD دانشگاه کلن آلمان المان۱۳۹۹-۰۹-۲۵
12036بورسیه های PhD دانشگاه مک کواری استرالیا۱۳۹۹-۰۹-۳۰