شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
12088بورسیه های PhD دانشگاه گنت بلژیک بلژیک۱۳۹۹-۰۸-۰۴
12089بورسیه ­های PhD آکادمی هکتور فلو آلمان آلمان۱۳۹۹-۰۸-۰۹
12131بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا استرالیا۱۳۹۹-۰۸-۰۹
12132بورسیه های PhD موسسه هانس کنول آلمان آلمان۱۳۹۹-۰۸-۰۹
12133بورسیه­ های PhD موسسه ماکس پلانک آلمان آلمان۱۳۹۹-۰۸-۰۹
12057بورسیه­ های PhD دانشگاه فرایبورگ آلمان آلمان۱۳۹۹-۰۸-۱۰
12114بورسیه­ های PhD دانشگاه پاریس ساکلای فرانسه فرانسه۱۳۹۹-۰۸-۱۰
12116بورسیه های Post-Doc دانشگاه آگدر نروژ نروژ۱۳۹۹-۰۸-۱۰
11869بورسیه های PhD دانشگاه فدریشن استرالیا استرالیا۱۳۹۹-۰۸-۱۰
11934بورسیه های Post-Doc دانشگاه UCLouvain بلژیک بلژیک۱۳۹۹-۰۸-۱۰
11955بورسیه ­های PhD موسسه CEA Tech فرانسه فرانسه۱۳۹۹-۰۸-۱۰
11979بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه مطالعات پیشرفته کیوتوی ژاپن ژاپن۱۳۹۹-۰۸-۱۰
12031بورسیه ­های PhD موسسه CEA Tech فرانسه فرانسه۱۳۹۹-۰۸-۱۰
12093بورسیه های PhD دانشگاه کنستانز آلمان آلمان۱۳۹۹-۰۸-۱۱
11872بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نیوزلند۱۳۹۹-۰۸-۱۱
11909بورسیه ­های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کانتربری نیوزلند نیوزلند۱۳۹۹-۰۸-۱۱