شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
10994بورسیه های کارشناسی ارشد مشترک دولت ژاپن و دانشگاه آکلند ژاپن۱۳۹۸-۰۴-۲۸
11239بورسیه های کارشناسی ارشد London Business School انگلستان انگلستان۱۳۹۸-۰۵-۰۲
11242بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند اسکاتلند۱۳۹۸-۰۵-۰۳
11051بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سیدنی استرالیا استرالیا۱۳۹۸-۰۵-۰۴
11139بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فنی سیدنی استرالیا استرالیا۱۳۹۸-۰۵-۰۴
11221بورسیه های Post-doctoral دانشگاه لوکزامبورگ۱۳۹۸-۰۵-۰۸
11112بورسیه های PhD دانشگاه آلتوی فنلاند فنلاند۱۳۹۸-۰۵-۰۹
11199بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ملبورن استرالیا استرالیا۱۳۹۸-۰۵-۰۹
10960فلوشیپ های تحقیقاتی post-doctoral بنیاد بین المللی Matsumae ژاپن ژاپن۱۳۹۸-۰۵-۰۹
11222بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه علوم ریاضی AIMS آفریقای جنوبی۱۳۹۸-۰۵-۰۹
11244بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه پاساو آلمان آلمان۱۳۹۸-۰۵-۰۹
11260بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لافبوروی انگلستان انگلستان۱۳۹۸-۰۵-۰۹
11262بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه استرثکلاید اسکاتلند اسکاتلند۱۳۹۸-۰۵-۰۹
11264فلوشیپ های Post-doc دانشگاه KU Leuven بلژیک بلژیک۱۳۹۸-۰۵-۱۰
10996بورسیه های کارشناسی ارشد مرکز بین المللی آب استرالیا استرالیا۱۳۹۸-۰۵-۱۰