شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
12399بورسیه های PhD دانشگاه استاوانگر نروژ نروژ۱۴۰۰-۰۱-۲۳
12401بورسیه های دانشگاه وسترن انتاریوی کانادا کانادا۱۴۰۰-۰۱-۲۳
12346بورسیه های Post-Doc دانشگاه KU Leuven بلژیک بلژیک۱۴۰۰-۰۱-۲۶
12402بورسیه های PhD دانشگاه توبینگن آلمان آلمان۱۴۰۰-۰۱-۲۶
12225بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه محمد بن زاید امارات۱۴۰۰-۰۱-۲۶
12406بورسیه های دانشگاه KU Leuven بلژیک بلژیک۱۴۰۰-۰۱-۲۹
12408بورسیه های Post-Doc دانشگاه گنت بلژیک بلژیک۱۴۰۰-۰۱-۳۱
12348بورسیه ­های Post_Doc دانشگاه Aix-Marseille Université فرانسه فرانسه۱۴۰۰-۰۲-۱۰
12351بورسیه های PhD دانشگاه فنی سیدنی استرالیا استرالیا۱۴۰۰-۰۲-۱۰
12409بورسیه های دانشگاه بازل سوئیس سوئیس۱۴۰۰-۰۲-۱۰
12412بورسیه های دانشگاه KU Leuven بلژیک۱۴۰۰-۰۲-۱۰
12414بورسیه های PhD دانشگاه ETH Zurich۱۴۰۰-۰۲-۱۰
12416بورسیه های Post-Doc موسسه Inria فرانسه فرانسه۱۴۰۰-۰۲-۱۰
12418بورسیه های PhD دانشگاه ایکس مارسی فرانسه۱۴۰۰-۰۲-۱۱
12434بورسیه های Phd دانشگاه ژنو سوئیس۱۴۰۰-۰۲-۱۱
12419بورسیه های PhD موسسه تحقیقات دریایی Ifremer فرانسه۱۴۰۰-۰۲-۱۲