شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
11800بورسیه ­های کارشناسی ارشد دانشگاه وست مینیستر انگلستان انگلستان۱۳۹۹-۰۳-۰۹
11802بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند اسکاتلند۱۳۹۹-۰۳-۰۹
11537بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه پانونیای مجارستان مجارستان۱۳۹۹-۰۳-۱۰
11873بورسیه­ های PhD دانشگاه University College Dublin ایرلند ایرلند۱۳۹۹-۰۳-۱۰
11758بورسیه­ های PhD دانشگاه کومنیوس اسلواکی اسلواکی۱۳۹۹-۰۳-۱۰
11770بورسیه ­های PhD دانشگاه کارلو کاتانئو ایتالیا ایتالیا۱۳۹۹-۰۳-۱۰
11804بورسیه­ های PhD دانشگاه KU Leuven بلژیک بلژیک۱۳۹۹-۰۳-۱۱
11844بورسیه­ های Post-doc دانشگاه گوتنبرگ سوئد سوئد۱۳۹۹-۰۳-۱۱
11709بورسیه­ های PhD دانشگاه کومنیوس اسلواکی۱۳۹۹-۰۳-۱۱
11760بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند هلند۱۳۹۹-۰۳-۱۱
11773بورسیه­ های PhD دانشگاه آنتورپ بلژیک بلژیک۱۳۹۹-۰۳-۱۱
11847بورسیه ­های PhD دانشگاه علمی کاربردی ZHAW سوئیس سوئیس۱۳۹۹-۰۳-۱۲
11850بورسیه ­های PhD دانشگاه توئنت هلند هلند۱۳۹۹-۰۳-۱۲
11853بورسیه ­های Post-doc دانشگاه گنت بلژیک بلژیک۱۳۹۹-۰۳-۱۶
11747بورسیه ­های PhD دانشگاه علمی کاربردیRapperswil سوئیس سوئیس۱۳۹۹-۰۳-۱۷
11762بورسیه های PhD موسسه گرن ساسوی ایتالیا ایتالیا۱۳۹۹-۰۳-۲۲
11882بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند هلند۱۳۹۹-۰۳-۲۵
11884بورسیه های PhD و Post-Doc دانشگاه لینکوپینگ سوئد سوئد۱۳۹۹-۰۳-۲۵