شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
11402بورسیه های کارشناسی ارشد داروسازی دانشگاه گریفیث استرالیا استرالیا۱۳۹۸-۱۱-۱۰
10379بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کوئین ماری لندن برای تمامی رشته ها انگلستان۱۳۹۸-۱۱-۱۱
11440بورسیه­ های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه واترلوی کانادا کانادا۱۳۹۸-۱۱-۱۱
11468بورسیه های PhD دانشگاه گوتنبرگ سوئد سوئد۱۳۹۸-۱۱-۱۱
11470بورسیه ­های PhDموسسه پل شرر سوئیس سوئیس۱۳۹۸-۱۱-۱۱
11419بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا کانادا۱۳۹۸-۱۱-۱۲
11472بورسیه های PhD موسسه فنی آتلون ایرلند ایرلند۱۳۹۸-۱۱-۱۳
11421بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیدز انگلستان انگلستان۱۳۹۸-۱۱-۱۴
11442بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیدز انگلستان انگلستان۱۳۹۸-۱۱-۱۴
11478بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه اوپسالای سوئد سوئد۱۳۹۸-۱۱-۱۴
11479بورسیه­ های Post-doc دانشگاه توئنت هلند۱۳۹۸-۱۱-۱۶
11481بورسیه های PhD دانشگاه تولدو امریکا آمریکا۱۳۹۸-۱۱-۲۵
9246بورسیه های PhD موسسه پیلکی لهستان لهستان۱۳۹۸-۱۱-۲۶
11424بورسیه های PhD دانشکده اقتصاد برلین آلمان آلمان۱۳۹۸-۱۱-۲۶