سایر

معرفی و بررسی انواع بورسیه های مختلف، توضیحات و اطلاعات تکمیلی در آن رشته و اطلاع رسانی از زمان و شرایط ثبت نام

بورسیه های این دسته

شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
9999بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه بورنموث انگلستان برای رشته های مهمانداری و گردشگری انگلستان۱۳۹۷-۰۳-۱۰
9994بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه لیدای اسپانیا برای کشاورزی، صنایع غذایی، زیست پزشکی و فناوری اطلاعات اسپانیا۱۳۹۷-۰۲-۱۰
9989بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه تاماسات تایلند برای رشته مطالعات آسیای شرقی تایلند۱۳۹۷-۰۲-۱۰
9985فلوشیپ های تحقیقاتی Post-doctoral دانشگاه ترنتوی ایتالیا برای رشته های علوم زیستی، مطالعات بین الملل، مدیریت و اقتصاد ایتالیا۱۳۹۷-۰۱-۳۱
9977بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ملی ماینوث ایرلند برای رشته های علوم پایه، کامپیوتر، فنی مهندسی، هنر، علوم انسانی و اجتماعی ایرلند۱۳۹۷-۰۳-۲۵
9939بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه تانگجی چین برای رشته اقیانوس شناسی چین۱۳۹۷-۰۱-۲۶
9937بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه شیکاگو برای رشته خط مشی و توسعه بین الملل آمریکا۱۳۹۷-۰۱-۲۱
9932جوایز تحقیقاتی کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه آکلند نیوزلند برای رشته های فنی مهندسی نیوزلند۱۳۹۷-۰۱-۱۵