زیست شناسی

بورسیه های این دسته

شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
9562بورسیه های PhD دانشگاه ورونای ایتالیا برای رشته‌های علوم انسانی، حقوق، علوم پزشکی، علوم طبیعی و مهندسی ایتالیا۱۳۹۷-۰۱-۲۶
9558بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ایالتی نیویورک برای تمام رشته‌ها آمریکا۱۳۹۷-۰۹-۱۰
9547بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه قبرس برای رشته علوم محیط زیست قبرس۱۳۹۶-۱۲-۱۰
بورسیه های کارشناسی دانشگاه ویکتوریای کانادا در تمامی رشته ها کانادا
9497بورسیه‌های کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه Northeast Normal چین در رشته‌های روانشناسی، اقتصاد، جغرافیا، شیمی و زیست‌شناسی چین۱۳۹۷-۰۱-۱۶
9477بورسیه های وزارت آموزش و علوم روسیه برای دانشجویان بین‌المللی در تمامی مقاطع و رشته‌ها روسیه۱۳۹۷-۱۰-۱۰
9447بورسیه های PhD گروه رنووای سوئد برای رشته‌های محیط زیست سوئد۱۳۹۶-۱۱-۱۹
9430بورسیه‌های مشترک کارشناسی دانشگاه ژجیانگ چین و دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند برای رشته‌ زیست پزشکی (Biomedical) اسکاتلند چین۱۳۹۷-۰۳-۲۵