رتبه‌بندی آکادمیک دانشگاه‌های جهان بر اساس پارارامترهای مختلفی انجام می‌گیرد(رتبه بندی CWTS). رتبه‌بندی‌ها می‌تواند براساس کیفیّت برخی شاخص‌های موجود انجام شود. از جملهٔ این شاخص‌ها می‌توان به آمارهای تجربی، برآوردهای مربوط به مدرسین و اساتید، بورسیه‌ها، دانشجویان، داوطلبان ورود به دانشگاه و برخی دیگر اشاره کرد. برخی از رتبه‌بندی‌ها هم هستند که بر اساس نحوهٔ پذیرش و ورود دانشجویان به دانشگاه صورت می‌گیرد.

علاوه بر رتبه‌بندی موسسات، برخی رتبه‌بندی‌های دیگری هم وجود دارد که برای برنامه‌های آموزشی، دپارتمان‌ها و مدارس صورت می‌گیرد. رتبه‌بندی‌ها بر اساس جهت‌دهی برخی مجلات و روزنامه‌ها و گاهی هم توسط دانشگاهیان و فرهنگیان انجام می‌گیرد.

رتبه‌بندی ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. یک تحقیق در دانشگاه کرنل نشان می‌دهد که رتبه‌بندی دانشگاه‌های در ایالات متحده بصورت معناداری تحت تاثیر سیستم پذیرش دانشجوست ولی در انگلستان تعدد نشریات و مقالات رتبهٔ دانشگاه‌ها را تعیین می‌کند.

مجموعه CWTS Leiden از سال 2012 اقدام به انتشار لیست دانشگاه های برتر جهان را بر اساس شاخص های مختلف انجام داده است. در ادامه تعدادی از رتبه بندی CWTS را مشاهده میکنید.

رتبه بندی CWTS

برترین دانشگاه های جهان

لیست رتبه بندی دانشگاه های CWTSبرترین دانشگاه های جهان به نام رتیه بندی CWTS که به صورت سالانه برترین دانشگاه های جهان را ارزیابی و منتشر میکند.

نمایش نمودار

رتبه بندی دانشگاه های CWTS

در این بخش دانشگاه های برتر جهان را به صورت نموادر میتوانید مشاهده کنید!

نمایش نقشه

رتبه بندی دانشگاه های CWTS

بهترین دانشگاه های جهان بر روی نقشه جهان را در این قسمت ببینید.