بریتانیا

دی
۱۹

بورسیه های PhD دانشگاه سنت اندروز بریتانیا برای رشته های هنر و علوم انسانی

این بورسیه که توسط دانشگاه سنت اندروز بریتانیا اعطا شده است مخصوص رشته های هنر و علوم انسانی میباشد و در مقطع PhD علاقه مندان را جذب میکند.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۲۱

جوایز رهبری بنیاد جامعه باز (Open Society Foundation)

جایزه رهبری جامعه باز، امکان تحصیل رایگان در مقطع کارشناسی ارشد را برای افرادی با سوابق و دستاوردهای حرفه ای و آموزشی درخشان و تعهد عمیق به تغییرات اجتماعی مثبت در جوامع شان فراهم می کند.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اسفند
۱۴

جوایز سیدز در علوم پایه برای محققانی از کشورهای با درآمد پایین در بریتانیا و ایرلند

نام بورسیه: جوایز سیدز در علوم پایه برای محققانی از کشورهای با درآمد پایین در بریتانیا و ایرلند

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اسفند
۱۰

بورسیه های کارشناسی ارشد تاریخ و باستان شناسی دانشگاه ادینبورگ، بریتانیا، ۲۰۱۷

نام بورسیه: بورسیه های کارشناسی ارشد تاریخ و باستان شناسی دانشگاه ادینبورگ، بریتانیا، ۲۰۱۷

توسط نوین بورسیه |
جزئیات