سوئیس

دی
۰۸

بورسیه های PhD دانشگاه ETH Zurich سوئیس

بورسیه های PhD دانشگاه ETH Zurich سوئیس برای رشته های معماری، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، مهندسی سازه و اقتصاد منابع با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۷

بورسیه های PhD موسسه ETH Zurich سوئیس

بورسیه های PhD موسسه ETH Zurich سوئیس برای رشته های حقوق دیجیتال، حقوق کسب و کار و حقوق املاک با هدف ارائه فرصتهای متعدد برای پیشرفت در عرصه حقوق برای دانشجویان و محققان نخبه می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۷

بورسیه ­های Post-Doc موسسه ETH Zurich سوئیس

بورسیه ­های Post-Doc موسسه ETH Zurich سوئیس برای رشته های انفورماتیک، امنیت سایبری و سیستم های اطلاعاتی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۵

بورسیه­ های PhD دانشگاه بازل سوئیس

بورسیه­ های PhD دانشگاه بازل سوئیس برای رشته های آکوستیک، نانوتکنولوژی، زیست شناسی سلولی، مهندسی زیستی، مکانیک، نانوشیمی و الکترونیک با هدف ارائه فرصت های پژوهشی بی نظیر در حوزه مکانوبیولوژي برای محققان بااستعداد و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
شهریور
۲۲

بورسیه­ های Post-Doctoral دانشگاه ETH Zurich سوئیس

بورسیه­ های Post-Doctoral دانشگاه ETH Zurich سوئیس با هدف ارائه فرصت های پژوهشی بی نظیر برای محققان بااستعداد و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مرداد
۱۱

بورسیه­ های Post-Doctoral موسسه Empa سوئیس

بورسیه­ های Post-Doctoral موسسه Empa سوئیس برای رشته های شیمی مواد، شیمی فیزیک و شیمی ارگانومتالیک با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در حوزه تحقیقاتی شیمی می باشد

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اردیبهشت
۲۲

بورسیه های PhD دانشگاه بازل سوئیس

بورسیه های PhD دانشگاه بازل سوئیس برای رشته های مهندسی پزشکی و مهندسی بافت با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی با تمرکز بر حوزه مهندسی پزشکی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۳۰

بورسیه های PhD دانشگاه بازل سوئیس

بورسیه های PhD دانشگاه بازل سوئیس برای رشته های فیزیولوژی، Neuroscience و زیست شناسی محاسباتی با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی با تمرکز بر نوآوری می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات