سوئیس

مرداد
۱۳

بورسیه های post-doc موسسه ETH Zurich سوئیس

بورسیه های post-doc موسسه ETH Zurich سوئیس برای رشته مهندسی ایمپلنت های زیست پزشکی با هدف ارائه فرصت های تحقیقاتی غنی در حوزه زیست پزشکی و تجهیزات پزشکی به محققان نخبه و شایسته می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
تیر
۳۱

بورسیه های کارشناسی ارشد بنیاد SCS سوئیس

بورسیه های کارشناسی ارشد بنیاد SCS سوئیس برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان نخبه و بلندپرواز می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۹

بورسیه های PhD موسسه فدرال WSL سوئیس

بورسیه های PhD موسسه فدرال WSL سوئیس برای رشته هیدرولوژی خاک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۸

بورسیه های PhD دانشگاه بازل سوئیس

بورسیه های PhD دانشگاه بازل سوئیس برای رشته های روانشناسی، روانپزشکی، اپیدمیولوژی و یادگیری ماشین با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی و مشتاق به تحقیقات در حوزه مطالعات روانشناختی با رویکرد یادگیری ماشین و واقعیت مجازی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۲

بورسیه های PhD موسسه آدولف مرکل سوئیس

بورسیه های PhD موسسه آدولف مرکل سوئیس برای رشته های اپتیک، نانوتکنولوژی، بیوفیزیک، فیزیک مواد و فتونیک با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی در حوزه های مرتبط با اپتیک می باشد. 

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۹

بورسیه های PhD موسسه ETH Zurich سوئیس

بورسیه های PhD موسسه ETH Zurich سوئیس برای رشته های مهندسی مواد، شیمی، محیط زیست و اقتصاد محیط زیست با هدف ارائه فرصتی برای تمرکز بر توسعه مهارتهای علمی و پژوهشی در حوزه علم مواد به دانشجویان نخبه بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۹

بورسیه PhD موسسه ETH Zurich سوئیس

بورسیه PhD موسسه ETH Zurich سوئیس برای رشته های مهندسی نقشه برداری و ژئودزی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی مشتاق انجام تحقیقات نوین در حوزه اندازه گیری مسافت به صورت الکترونیک می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۱۵

بورسیه ­های PhD آزمایشگاه های فدرال EMPA سوئیس

بورسیه ­های PhD آزمایشگاه های فدرال EMPA سوئیس برای رشته های فنی مهندسی، فیزیک، علم مواد و صنایع غذایی با هدف ارائه فرصتی برای تمرکز بر توسعه مهارتهای علمی و پژوهشی در حوزه علم مواد به دانشجویان نخبه بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات