اسپانیا

فروردین
۱۵

بورسیه های Pre-Doctoral دانشگاه پمپی فابرای اسپانیا

بورسیه های Pre-Doctoral دانشگاه پمپی فابرای اسپانیا برای رشته زیست شناسی سلولی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۲۷

بورسیه­ های PhD مرکز تغییرات آب و هوای BC3 Basque اسپانیا

بورسیه­ های PhD مرکز تغییرات آب و هوای BC3 Basque اسپانیا با هدف پشتیبانی از محققان و دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
دی
۲۹

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه گرانادای اسپانیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه گرانادای اسپانیا برای رشته مطالعات زنان و جنسیت با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
دی
۰۱

بورسیه های کارشناسی ارشد مرکز لجیستیک زاراگوزای اسپانیا

بورسیه های کارشناسی ارشد مرکز لجیستیک زاراگوزای اسپانیا برای رشته مهندسی و مدیریت لجیستیک و زنجیره تامین با هدف پرورش محققان علاقه مند به حوزه لجیستیک و زنجیره تامین می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آذر
۲۸

بورسیه های PhD دانشگاه UOC اسپانیا

بورسیه های PhD دانشگاه UOC اسپانیا برای رشته فناوری های اطلاعاتی و شبکه با هدف پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آذر
۱۲

فلوشیپ های PhD بنیاد La Caixa

فلوشیپ های PhD بنیاد La Caixa برای رشته های فنی مهندسی، ریاضیات، فیزیک، فناوری و علوم زیستی در اسپانیا و پرتغال با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۱۲

فلوشیپ های تحقیقاتی post-doctoral موسسه علوم اعصاب آلیکانته اسپانیا برای رشته های عصب شناسی رشدی، نوروپاتولوژی و نوروبیولوژی سیستم ها و مولکولی

فلوشیپ های تحقیقاتی post-doctoral موسسه علوم اعصاب آلیکانته اسپانیا برای رشته های عصب شناسی رشدی، نوروپاتولوژی و نوروبیولوژی سیستم ها و مولکولی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مرداد
۰۳

بورسیه های PhD مرکز تحقیقات ژنومیک کشاورزی اسپانیا برای رشته های زیست شناسی گیاهی، کشاورزی، بیوتکنولوژی، ژنتیک و ژنومیک

بورسیه های PhD مرکز تحقیقات ژنومیک کشاورزی اسپانیا برای رشته های زیست شناسی گیاهی، کشاورزی، بیوتکنولوژی، ژنتیک و ژنومیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات