اسپانیا

دی
۰۸

بورسیه های PhD مرکز تغییرات آب و هوای باسک اسپانیا

بورسیه های PhD مرکز تغییرات آب و هوای باسک اسپانیا برای رشته های اگرونومی، جنگلداری، اقلیم شناسی، ژئوانفورماتیک، علوم خاک، علوم محیط زیست، مترولوژی و علوم آب با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۲۹

بورسیه­ های مرکز تحقیقات ژنومیک کشاورزی اسپانیا

بورسیه­ های Post-Doc مرکز تحقیقات ژنومیک کشاورزی اسپانیا برای رشته های اگرونومی، زیست مهندسی، زیست شناسی حیوانی و گیاه شناسی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
شهریور
۲۳

بورسیه ­های PhD دانشگاه کاتولیک والنسیای اسپانیا

بورسیه ­های PhD دانشگاه کاتولیک والنسیای اسپانیا برای رشته های زیست شناسی، بیوتکنولوژی، بیوشیمی و داروسازی با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در حوزه بین رشته ای زیست شناسی ساختاری و داروسازی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۱۵

بورسیه های Pre-Doctoral دانشگاه پمپی فابرای اسپانیا

بورسیه های Pre-Doctoral دانشگاه پمپی فابرای اسپانیا برای رشته زیست شناسی سلولی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
بهمن
۲۷

بورسیه­ های PhD مرکز تغییرات آب و هوای BC3 Basque اسپانیا

بورسیه­ های PhD مرکز تغییرات آب و هوای BC3 Basque اسپانیا با هدف پشتیبانی از محققان و دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
دی
۲۹

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه گرانادای اسپانیا

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه گرانادای اسپانیا برای رشته مطالعات زنان و جنسیت با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
دی
۰۱

بورسیه های کارشناسی ارشد مرکز لجیستیک زاراگوزای اسپانیا

بورسیه های کارشناسی ارشد مرکز لجیستیک زاراگوزای اسپانیا برای رشته مهندسی و مدیریت لجیستیک و زنجیره تامین با هدف پرورش محققان علاقه مند به حوزه لجیستیک و زنجیره تامین می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آذر
۲۸

بورسیه های PhD دانشگاه UOC اسپانیا

بورسیه های PhD دانشگاه UOC اسپانیا برای رشته فناوری های اطلاعاتی و شبکه با هدف پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات