روسیه

دی
۲۱

بورسیه های وزارت آموزش و علوم روسیه برای دانشجویان بین‌المللی در تمامی مقاطع و رشته‌ها

وزارت آموزش و علوم روسیه بورسیه های جدید خود را در تمامی مقاطع و کلیه رشته ها با هدف تقویت پیوندها بین دانشجویان خارجی و دانشجویان روسی ارائه کرده است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آذر
۱۹

بورسیه های کارشناسی ارشد Ural Federal University Open Doors روسیه برای رشته های فیزیک، ریاضی و علوم کامپیوتر

این بورسیه که از طرف دانشگاه Ural Federal University Open Doors و وزارت علوم روسیه ارائه میشود با هدف جذب دانشجویان غیر روسی برای ادامه تحصیل میباشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اسفند
۱۶

بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد HSE روسیه برای دانشجویان بین الملل، ۲۰۱۷

نام بورسیه: بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد HSE (دانشگاه ملی) روسیه برای دانشجویان بین الملل، ۲۰۱۷

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اسفند
۱۱

بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد HSE روسیه برای دانشجویان بین الملل، ۲۰۱۷

نام بورسیه: بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد HSE (دانشگاه ملی) روسیه برای دانشجویان بین الملل، ۲۰۱۷

توسط نوین بورسیه |
جزئیات