نروژ

خرداد
۱۱

بورسیه ­های PhD دانشگاه متروپولیتن اسلو نروژ

بورسیه ­های PhD دانشگاه متروپولیتن اسلو نروژ برای رشته های هنرهای تجسمی، طراحی صنعتی، طراحی محصول و مطالعات رسانه با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی برای پیشرفت در حوزه تحقیقات هنری می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه ­های PhD دانشگاه آگدر نروژ

بورسیه ­های PhD دانشگاه آگدر نروژ برای رشته های مهندسی مخابرات، پردازش سیگنال، تئوری احتمال و مهندسی برق با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد برای کار در یک بافت بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۱۲

بورسیه­ های Post-Doc دانشگاه آگدر نروژ

بورسیه­ های Post-Doc دانشگاه آگدر نروژ برای رشته های روانشناسی زبان، زبان شناسی و روانشناسی آزمایشی با هدف بررسی و کاوش کارکرد زبان در افراد نرمال، سالم و مسن است. 

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۲۱

بورسیه های phd گروه تحقیقاتی CHAIN

بورسیه های phd گروه تحقیقاتی CHAIN ​​و پروژه “بازرگانی، بازار کار و سلامت” برای رشته های جامعه شناسی و علوم سیاسی با هدف تمرکز بر تجزیه و تحلیل بازرگانی، بازار کار و سلامت می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۲۱

بورسیه های PHD دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ

بورسیه های PHD دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ رشته های کنترل بهینه در سیستم های ساخت انرژی با هدف ارائه مدل های عددی به منظور شبیه سازی و همچنین تهیه روش کار برای تشخیص ویژگی ها و مشکلات بهینه سازی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۱۹

بورسیه های دکتری دانشگاه تورنتهایم نروژ

بورسیه های دکتری دانشگاه تورنتهایم نروژ برای رشته های مدیریت اینترنتی شبکه با هدف ارائه کمک هزینه حمایت از گروه های تحقیقاتی و دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۲۷

بورسیه های PhD دانشگاه آگدر نروژ

بورسیه های PhD دانشگاه آگدر نروژ برای رشته امنیت سایبری با هدف پشتیبانی از محققان و دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۱۲

فلوشیپ های PhD دانشگاه آگدر نروژ برای رشته های فلسفه، تاریخ باستان شناسی، مطالعات مذهبی، جرم شناسی، حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی

فلوشیپ های PhD دانشگاه آگدر نروژ برای رشته های فلسفه، تاریخ باستان شناسی، مطالعات مذهبی، جرم شناسی، حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی با هدف توسعه آموزش و پژوهش در سطح بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات