نروژ

دی
۱۵

بورسیه هایPost-Doc دانشگاه آگدر نروژ

بورسیه هایPost-Doc دانشگاه آگدر نروژ برای رشته های مکاترونیک، یادگیری ماشین، پردازش سیگنال، هوش مصنوعی، مهندسی صنایع، مهندسی مخابرات، رباتیک و مهندسی مکانیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
دی
۰۷

بورسیه های Post-Doc دانشگاه متروپولیتن اسلو نروژ

بورسیه های Post-Doc دانشگاه متروپولیتن اسلو نروژ برای رشته های فیزیوتراپی و روانشناسی سلامت با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
شهریور
۲۳

بورسیه های Post-Doc دانشگاه آگدر نروژ

بورسیه های Post-Doc دانشگاه آگدر نروژ برای رشته مکاترونیک با هدف پشتیبانی از محققان علاقمند به مشارکت در تحقیقات بین المللی و بلندمدت با تمرکز بر مکاترونیک می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
شهریور
۲۳

بورسیه های PhD دانشگاه آگدر نروژ

بورسیه های PhD دانشگاه آگدر نروژ برای رشته های هنرهای نمایشی، موسیقی و هنرهای بصری با هدف ارائه فرصت های بسیار برای پیشرفت و ارتقاء توانایی های کاربردی و پژوهشی در حوزه هنر می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
خرداد
۱۱

بورسیه ­های PhD دانشگاه متروپولیتن اسلو نروژ

بورسیه ­های PhD دانشگاه متروپولیتن اسلو نروژ برای رشته های هنرهای تجسمی، طراحی صنعتی، طراحی محصول و مطالعات رسانه با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی برای پیشرفت در حوزه تحقیقات هنری می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه ­های PhD دانشگاه آگدر نروژ

بورسیه ­های PhD دانشگاه آگدر نروژ برای رشته های مهندسی مخابرات، پردازش سیگنال، تئوری احتمال و مهندسی برق با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد برای کار در یک بافت بین المللی است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اسفند
۱۲

بورسیه­ های Post-Doc دانشگاه آگدر نروژ

بورسیه­ های Post-Doc دانشگاه آگدر نروژ برای رشته های روانشناسی زبان، زبان شناسی و روانشناسی آزمایشی با هدف بررسی و کاوش کارکرد زبان در افراد نرمال، سالم و مسن است. 

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اسفند
۲۱

بورسیه های phd گروه تحقیقاتی CHAIN

بورسیه های phd گروه تحقیقاتی CHAIN ​​و پروژه “بازرگانی، بازار کار و سلامت” برای رشته های جامعه شناسی و علوم سیاسی با هدف تمرکز بر تجزیه و تحلیل بازرگانی، بازار کار و سلامت می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات