هلند

آذر
۱۳

بورسیه های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی ساکسیون هلند برای رشته های مهندسی

دانشگاه علمی کاربردی ساکسیون یکی از بزرگترین موسسات آموزش عالی در هلند با هدف تأمین کمکی مالی برای دانشجویان بین المللی بورسیه های جدید معرفی میکند.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۲۷

بورسیه های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه اراسموس هلند برای رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت

دانشگاه اراسموس هلند در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و برای رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت بورسیه و کمک هزینه های جدید ارائه داده است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۲۱

جوایز رهبری بنیاد جامعه باز (Open Society Foundation)

جایزه رهبری جامعه باز، امکان تحصیل رایگان در مقطع کارشناسی ارشد را برای افرادی با سوابق و دستاوردهای حرفه ای و آموزشی درخشان و تعهد عمیق به تغییرات اجتماعی مثبت در جوامع شان فراهم می کند.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اسفند
۱۰

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه رابود ویژه رشته های پزشکی، هنر، مدیریت و حقوق- هلند- ۲۰۱۷

نام بورسیه: بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه رابود ویژه رشته های پزشکی، هنر، مدیریت و حقوق- هلند- ۲۰۱۷

توسط نوین بورسیه |
جزئیات