هلند

آبان
۲۹

بورسیه های PhD دانشگاه اراسموس رتردام هلند

بورسیه های PhD دانشگاه اراسموس رتردام هلند برای رشته های مدیریت، کارآفرینی، حسابداری و کسب و کار با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۳

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند برای رشته های رباتیک و مکاترونیک با هدف پرورش محققان علاقه مند به مدلسازی، طراحی و کنترل در حوزه مکاترونیک نرم می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۰

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه TU Delft هلند

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه TU Delft هلند برای رشته های فیزیک، علوم کامپیوتر و مهندسی برق با هدف جذب دانشجویان نخبه برای تحصیل و پژوهش در هلند می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۲۶

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه رادبود هلند برای رشته های علوم زیست پزشکی و زیست شناسی مولکولی

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه رادبود هلند برای رشته های علوم زیست پزشکی و زیست شناسی مولکولی با هدف توسعه آموزش و پژوهش در سطح بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۲۶

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی آیندهوون هلند برای رشته های فنی مهندسی، معماری، طراحی صنعتی و مدیریت

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی آیندهوون هلند برای رشته های فنی مهندسی، معماری، طراحی صنعتی و مدیریت با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۱۴

فلوشیپ های PhD مرکز تحقیقاتی پیشرفته ARCNL هلند برای حوزه نانولیتوگرافی

فلوشیپ های PhD مرکز تحقیقاتی پیشرفته ARCNL هلند برای حوزه نانولیتوگرافی با هف پشتیبانی از محققان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۱۴

بورسیه های PhD دانشگاه رادبوند هلند برای رشته مدیریت استراتژیک

بورسیه های PhD دانشگاه رادبوند هلند برای رشته مدیریت استراتژیک با هدف پشتیبانی مالی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مهر
۱۱

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند برای رشته مهندسی برق

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند برای رشته مهندسی برق با هدف پرورش محققان جوان و بااستعداد برای طراحی شهرهای هوشمند دارای سازگاری الکترومغناطیسی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات