هلند

فروردین
۱۵

بورسیه های PhD موسسه CWI هلند

بورسیه های PhD موسسه CWI هلند برای رشته یادگیری ماشین با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۱۱

بورسیه های PhD دانشگاه اراسموس روتردام هلند

بورسیه های PhD دانشگاه اراسموس روتردام هلند برای رشته های مدیریت استراتژیک و کارآفرینی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۱۱

بورسیه های PhD موسسه تحقیقات انرژی بنیادی هلند

بورسیه های PhD موسسه تحقیقات انرژی بنیادی هلند برای رشته های شیمی، فیزیک و علم مواد با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی مشتاق انجام تحقیقات علم مواد می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
بهمن
۲۷

بورسیه ­های PhD دانشگاه توئنت هلند

بورسیه ­های PhD دانشگاه توئنت هلند برای رشته مهندسی پزشکی با هدف پشتیبانی از محققان و دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
بهمن
۱۰

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند برای رشته رباتیک، علوم کامپیوتر و روانشناسی شناختی با هدف فراهم کردن سکوی پرتابی برای محققان باانگیزه حوزه رباتیک و تعامل انسان-ربات می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آذر
۲۹

بورسیه های PhD موسسه تحقیقاتی CWI هلند

بورسیه های PhD موسسه تحقیقاتی CWI هلند برای رشته های ریاضیات و جبر با هدف پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آذر
۱۴

بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه استوایی سلطنتی KIT هلند

بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه استوایی سلطنتی KIT هلند برای رشته بهداشت عمومی با هدف پیشبرد ظرفیت، دانش و کیفیت افراد و موسسات آموزش عالی و حرفه ای می باشد

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آذر
۱۲

فلوشیپ هایPost-doctoral  کنسرسیوم نرم افزار کوانتومی (QSC) هلند

فلوشیپ هایPost-doctoral  کنسرسیوم نرم افزار کوانتومی (QSC) هلند برای رشته های رمزنگاری و شبکه های کوانتوم – ویژه بانوان با هدف جذب محققان زن نخبه می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات