هلند

خرداد
۱۱

بورسیه­ های Post-Doc دانشگاه لیدن هلند

بورسیه­ های Post-Doc دانشگاه لیدن هلند برای رشته های جامعه شناسی، ارتباطات سیاسی، حقوق بشر، روابط بین الملل و مردم شناسی اجتماعی با هدف ایجاد فرصتی تکرار نشدنی برای مشارکت در حوزه های تحقیقاتی متمرکز بر روابط بین الملل و علوم سیاسی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۲

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند برای رشته اقتصاد با هدف ارائه یک محیط دوستانه برای پرورش رهبران آینده جهان می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۳۰

بورسیه ­های PhD دانشگاه توئنت هلند

بورسیه ­های PhD دانشگاه توئنت هلند برای رشته های مهندسی مخابرات و سیستم های رادیویی با هدف ایجاد فرصتی تکرار نشدنی برای مشارکت در حوزه های تحقیقاتی مخابراتی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۸

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه لیدن هلند

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه لیدن هلند برای رشته های باستان شناسی، حقوق، علوم پایه، علوم رفتاری و اجتماعی، فناوری اطلاعات و علوم انسانی با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد علاقه مند به مشارکت در تحقیقات بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه های Post-doc موسسه تحقیقات دریایی سلطنتی NIOZ هلند

بورسیه های Post-doc موسسه تحقیقات دریایی سلطنتی NIOZ هلند برای رشته های اقیانوس شناسی، زمین شناسی دریایی، بیوشیمی و ژئوشیمی با هدف پرورش محققان علاقمند و بلندپرواز در حوزه اقیانوس شناسی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه­ های Post-doc موسسه مطالعات جرم و اجرای قانون (NSCR) هلند

بورسیه­ های Post-doc موسسه مطالعات جرم و اجرای قانون (NSCR) هلند برای رشته های جرم شناسی، جامعه شناسی، امنیت سایبری، حقوق دیجیتال و روانشناسی اجتماعی با هدف ایجاد فرصتی تکرار نشدنی برای مشارکت در پروژه عامل انسانی در جرایم سایبری به محققان بااستعداد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند برای رشته های مکاترونیک، مهندسی پزشکی، مهندسی مکانیک، روباتیک، مهندسی سیستم های کنترل و مهندسی برق با هدف پرورش دانشجویان علاقمند و محققان فردا از سرتاسر جهان می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۱۲

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه اراسموس روتردام هلند

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه اراسموس روتردام هلند برای رشته های روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، مدیریت کسب و کار، کشاورزی، فلسفه، مهندسی عمران، اقتصاد، علوم اجتماعی و رفتاری، حسابداری و برنامه ریزی شهری با هدف پرورش دانشجویان علاقمند و محققان فردا از سرتاسر جهان می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات