هلند

اردیبهشت
۲۹

بورسیه های Post-doc موسسه تحقیقاتی AMOLF هلند

بورسیه های Post-doc موسسه تحقیقاتی AMOLF هلند برای رشته های بیوفیزیک، فیزیک مولکولی و اپتیک با هدف ارائه فرصت های پژوهشی برای محققان علاقه مند به حوزه بیوفیزیک و اپتیک می باشد تا روابط بنیادی بین معماری و تعاملات سیستم های پیچیده مواد و کارکرد آنها کشف گردد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۹

بورسیه های PhD موسسه Westsus هلند

بورسیه های PhD موسسه Westsus هلند برای رشته های مهندسی کشاورزی، مهندسی عمران مهندسی آب و فاضلاب با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۹

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند برای رشته های طراحی صنعتی، مهندسی صنایع، معماری و مهندسی عمران با هدف ارائه گستره ای از انتخاب ها برای پرورش توانمندی ها و علایق حرفه ای دانشجویان بااستعداد بین المللی در حوزه تفکر طراحی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۸

بورسیه های PhD موسسه Fraunhofer ITWM آلمان

بورسیه های PhD موسسه Fraunhofer ITWM آلمان برای رشته ریاضی کاربردی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی و مشتاق به تحقیقات در حوزه ریاضیات کاربردی و شیوه های بهینه سازی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۸

بورسیه های PhD مرکز تحقیقات مجازی NESSC هلند

بورسیه های PhD مرکز تحقیقات مجازی NESSC هلند برای رشته اقلیم شناسی با هدف توسعه و اثبات راهکارهایی برای درک بهتر فرایندهای زیربنایی تغییرات آب و هوا و بهبود پیش بینی های آینده می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۱۵

بورسیه های PhD موسسه CWI هلند

بورسیه های PhD موسسه CWI هلند برای رشته یادگیری ماشین با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۱۱

بورسیه های PhD دانشگاه اراسموس روتردام هلند

بورسیه های PhD دانشگاه اراسموس روتردام هلند برای رشته های مدیریت استراتژیک و کارآفرینی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۱۱

بورسیه های PhD موسسه تحقیقات انرژی بنیادی هلند

بورسیه های PhD موسسه تحقیقات انرژی بنیادی هلند برای رشته های شیمی، فیزیک و علم مواد با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی مشتاق انجام تحقیقات علم مواد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات