هلند

آبان
۰۱

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند برای رشته های الکترونیک و مهندسی برق با هدف ارائه فرصتهای متعدد برای پیشرفت در عرصه آموزش و پژوهش جهانی برای دانشجویان و محققان نخبه می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مرداد
۲۶

بورسیه­ های Post-Doctoral دانشگاه فنی آیندهوون هلند

بورسیه­ های Post-Doctoral دانشگاه فنی آیندهوون هلند برای رشته های اپتیک، نانوتکنولوژی، فیزیک پزشکی، مهندسی برق، الکترونیک و فتونیک با هدف ارائه فرصت های پژوهشی بی نظیر برای محققان بااستعداد و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
تیر
۲۴

بورسیه­ های PhD دانشگاه ماستریخت هلند

بورسیه­ های PhD دانشگاه ماستریخت هلند برای رشته تاریخ با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی و حوزه تاریخ می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
خرداد
۱۱

بورسیه­ های Post-Doc دانشگاه لیدن هلند

بورسیه­ های Post-Doc دانشگاه لیدن هلند برای رشته های جامعه شناسی، ارتباطات سیاسی، حقوق بشر، روابط بین الملل و مردم شناسی اجتماعی با هدف ایجاد فرصتی تکرار نشدنی برای مشارکت در حوزه های تحقیقاتی متمرکز بر روابط بین الملل و علوم سیاسی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اردیبهشت
۲۲

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند برای رشته اقتصاد با هدف ارائه یک محیط دوستانه برای پرورش رهبران آینده جهان می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۳۰

بورسیه ­های PhD دانشگاه توئنت هلند

بورسیه ­های PhD دانشگاه توئنت هلند برای رشته های مهندسی مخابرات و سیستم های رادیویی با هدف ایجاد فرصتی تکرار نشدنی برای مشارکت در حوزه های تحقیقاتی مخابراتی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۰۸

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه لیدن هلند

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه لیدن هلند برای رشته های باستان شناسی، حقوق، علوم پایه، علوم رفتاری و اجتماعی، فناوری اطلاعات و علوم انسانی با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد علاقه مند به مشارکت در تحقیقات بین المللی است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۰۷

بورسیه های Post-doc موسسه تحقیقات دریایی سلطنتی NIOZ هلند

بورسیه های Post-doc موسسه تحقیقات دریایی سلطنتی NIOZ هلند برای رشته های اقیانوس شناسی، زمین شناسی دریایی، بیوشیمی و ژئوشیمی با هدف پرورش محققان علاقمند و بلندپرواز در حوزه اقیانوس شناسی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات