هلند

دی
۰۸

بورسیه های Post-Doc موسسه تحقیقات دریایی سلطنتی NIOZ هلند

بورسیه های Post-Doc  موسسه تحقیقات دریایی سلطنتی NIOZ هلند برای رشته های بوم شناسی، بیوانفورماتیک، اتولوژی، زیست شناسی حیوانی و جانورشناسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
دی
۰۸

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند برای رشته های مهندسی حمل و نقل، هوش مصنوعی، شبکه های کامپیوتری، سیستم های اطلاعاتی و الکترونیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
دی
۰۸

بورسیه های PhD دانشگاه فنی آیندهوون هلند

بورسیه های PhD دانشگاه فنی آیندهوون هلند برای رشته های الکترونیک، مهندسی برق، فیزیک مهندسی، اپتیک و فتونیک با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف علمی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۵

بورسیه­ های Post-Doc دانشگاه گرونینگن هلند

بورسیه­ های Post-Doc دانشگاه گرونینگن هلند برای رشته های حقوق محیط زیست، مدیریت دولتی، حقوق عمومی و علوم سیاسی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه و بلندپرواز بین المللی در حوزه میان رشته ای حقوق، علوم سیاسی، مدیریت و مسائل زیست محیطی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۱۵

بورسیه ­های PhD دانشگاه توئنت هلند

بورسیه ­های PhD دانشگاه توئنت هلند برای رشته های الکترونیک و مهندسی برق با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی در حوزه الکترونیک و مهندسی برق می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۰۱

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند

بورسیه های PhD دانشگاه توئنت هلند برای رشته های الکترونیک و مهندسی برق با هدف ارائه فرصتهای متعدد برای پیشرفت در عرصه آموزش و پژوهش جهانی برای دانشجویان و محققان نخبه می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
مرداد
۲۶

بورسیه­ های Post-Doctoral دانشگاه فنی آیندهوون هلند

بورسیه­ های Post-Doctoral دانشگاه فنی آیندهوون هلند برای رشته های اپتیک، نانوتکنولوژی، فیزیک پزشکی، مهندسی برق، الکترونیک و فتونیک با هدف ارائه فرصت های پژوهشی بی نظیر برای محققان بااستعداد و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
تیر
۲۴

بورسیه­ های PhD دانشگاه ماستریخت هلند

بورسیه­ های PhD دانشگاه ماستریخت هلند برای رشته تاریخ با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی و حوزه تاریخ می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات