مالزی

آبان
۰۵

بورسیه­ های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه موناش مالزی

بورسیه­ های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه موناش مالزی برای رشته های Neuroscience، بهداشت روانی، بهداشت عمومی، بهداشت دیجیتال، تغذیه، میکروبیوم و نوروفارموکولوژی با هدف پشتیبانی از محققان و دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
شهریور
۲۶

بورسیه های کارشناسی دانشگاه هریوت-وات مالزی برای رشته مهندسی نفت

بورسیه های کارشناسی دانشگاه هریوت-وات مالزی برای رشته مهندسی نفت با هدف پشتیبانی دانشجویان بین المللی بااستعداد می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اسفند
۰۹

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فنی Asia Pacific مالزی برای رشته های فناوری اطلاعات، کسب و کار، مدیریت و حسابداری

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فنی Asia Pacific مالزی که هدف از این برنامه بورسیه، تأمین کمکی مالی برای دانشجویان بین المللی است.

توسط sadroddin |
جزئیات