ایتالیا

فروردین
۲۹

فلوشیپ های PhD موسسه GSSI ایتالیا

فلوشیپ های PhD موسسه GSSI ایتالیا برای رشته های ریاضیات، علوم کامپیوتر، اخترفیزیک و طراحی شهری با هدف تشویق و پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی با تاکید بر رویکرد بین رشته ای آموزش و پژوهش است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۲۲

بورسیه های PhD موسسه مطالعات پیشرفته IMT لوکای ایتالیا

بورسیه های PhD موسسه مطالعات پیشرفته IMT لوکای ایتالیا برای رشته های اقتصاد، ریاضیات، آمار، فیزیک، علوم کامپیوتر، Neuroscience، علم سیستم ها و میراث فرهنگی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آبان
۳۰

بورسیه های PhD موسسه دانشگاهی اروپایی (EUI) ایتالیا

بورسیه های PhD موسسه دانشگاهی اروپایی (EUI) ایتالیا برای رشته های اقتصاد، تاریخ، حقوق و علوم سیاسی و اجتماعی با هدف ایجاد یک محیط پژوهشی و کاری انعطاف پذیر و جامع برای محققان خبره بین المللی در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آبان
۲۸

فلوشیپ های Post-doctoral دانشکده مطالعات پیشرفته بین المللی ایتالیا

فلوشیپ های Post-doctoral دانشکده مطالعات پیشرفته بین المللی ایتالیا برای رشته ریاضیات با هدف پشتیبانی از یک برنامه تحقیقاتی معتبر post-doc با بودجه وزارت آموزش، دانشگاه و تحقیقات ایتالیا و جذب مستعدترین محققان جوان در حوزه ریاضیات می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۱۹

فلوشیپ های تحقیقاتی post-doctoral دانشگاه کافوسکاری ونیز ایتالیا برای رشته های اقتصاد، حقوق، مدیریت، علوم کامپیوتر، شیمی و تاریخ هنر

فلوشیپ های تحقیقاتی post-doctoral دانشگاه کافوسکاری ونیز ایتالیا برای رشته های اقتصاد، حقوق، مدیریت، علوم کامپیوتر، شیمی و تاریخ هنر با هدف جذب محققان استثنایی و خلاقی است که مایل به جابجایی بین حوزه های تحقیقاتی و مشارکت در پروژه های بین المللی هستند.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مرداد
۰۴

بورسیه های PhD ایستگاه جانورشناسی آنتون دورن ایتالیا و دانشگاه برمن آلمان برای رشته های زیست شناسی دریایی، بوم شناسی و بیوشیمی

بورسیه های PhD ایستگاه جانورشناسی آنتون دورن ایتالیا و دانشگاه برمن آلمان برای رشته های زیست شناسی دریایی، بوم شناسی و بیوشیمی با هدف پشتیبانی از محققان بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مرداد
۰۴

بورسیه های PhD دانشگاه کاتولیک ایتالیا برای رشته جرم شناسی

بورسیه های PhD دانشگاه کاتولیک ایتالیا برای رشته جرم شناسی با هدف جذب دانشجویان بااستعداد برای پرورش در یک محیط آموزشی نوآور می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مرداد
۰۳

بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه ISTAO ایتالیا برای رشته های استراتژی کسب و کار و مدیریت بین الملل

بورسیه های کارشناسی ارشد موسسه ISTAO ایتالیا برای رشته های استراتژی کسب و کار و مدیریت بین الملل با هدف جذب متقاضیان استثنایی با سوابق تحصیلی و مهارت های تحقیقاتی درخشان است.

توسط مریم مروی |
جزئیات