ایرلند

مرداد
۱۱

بورسیه های Post-Doctoral مرکز IPIC ایرلند

بورسیه های Post-Doctoral مرکز IPIC ایرلند برای رشته فتونیک با هدف ارائه فرصت های بسیار برای پیشرفت و ارتقاء توانایی های کاربردی و پژوهشی در حوزه فتونیک می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
تیر
۲۴

بورسیه­ های PhD دانشگاه University College Dublin

بورسیه­ های PhD دانشگاه University College Dublin ایرلند برای رشته های علوم غذایی، مهندسی صنایع غذایی و شیمی مواد غذایی با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی و حوزه علوم و صنایع غذایی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
فروردین
۳۰

بورسیه­ های PhD دانشگاه University College Dublin ایرلند

بورسیه­ های PhD دانشگاه University College Dublin ایرلند برای رشته علوم کامپیوتر و آمار با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد برای کار در یک بافت بین المللی است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اسفند
۱۳

بورسیه­ های کارشناسی ارشد University College Dublin ایرلند

بورسیه­ های کارشناسی ارشد University College Dublin ایرلند برای رشته علوم مالی با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد برای کار در یک بافت بین المللی است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
دی
۱۰

بورسیه های PhD موسسه فنی آتلون ایرلند

بورسیه های PhD موسسه فنی آتلون ایرلند برای رشته های مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، رباتیک و مکاترونیک با هدف پشتیبانی از محققان جوان و باانگیزه در حوزه رباتیک می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
خرداد
۱۱

بورسیه های کارشناسی ارشد University College Dublin ایرلند

بورسیه های کارشناسی ارشد University College Dublin ایرلند برای رشته تجزیه و تحلیل کسب و کار با هدف ارائه فرصتی برای یک تجربه دانشجویی عالی در یک محیط حرفه ای و صمیمی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آذر
۲۹

بورسیه­ های PhD دانشگاه Trinity College Dublin ایرلند

بورسیه­ های PhD دانشگاه Trinity College Dublin ایرلند برای رشته تاریخ با هدف پشتیبانی از محققان، مهندسان و دانشمندان بین المللی بااستعداد از تمام کشورها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آذر
۲۹

بورسیه های PhD دانشگاه Trinity College Dublin

بورسیه های PhD دانشگاه Trinity College Dublin برای رشته های مدیریت عملیات و مدیریت زنجیره تامین با هدف آموزش و پرورش دانشجویان نخبه تحصیلات تکمیلی در حوزه تحقیقات کسب و کار می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات