اندونزی

بهمن
۳۰

بورسیه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ایالتی یوگیاکارتای اندونزی برای تمامی رشته ها

بورسیه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ایالتی یوگیاکارتای اندونزی برای تمامی رشته ها که با هدف تامین مالی دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط sadroddin |
جزئیات
دی
۳۰

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ایرلانگا اندونزی برای رشته‌های علوم طبیعی، اجتماعی و پزشکی

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه ایرلانگا اندونزی در رشته های علوم طبیعی، اجتماعی و پزشکی برای علاقه مندان واجد شرایط ارائه شده است.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات