هند

اسفند
۱۳

بورسیه های PhD آکادمی آموزش عالی مانیپال هند برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، علوم پزشکی و علوم پایه

بورسیه های PhD آکادمی آموزش عالی مانیپال هند که هدف از این برنامه بورسیه، تأمین کمک مالی برای تمامی دانشجویان بااستعداد است

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۰۵

بورسیه های postdoctoral علوم زیستی مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی در ایتالیا، افریقای جنوبی و هند

بورسیه های postdoctoral علوم زیستی مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی با هدف پشتیبانی محققان بااستعداد در دنبال کردن رویاهای حرفه ای آنهاست.

توسط sadroddin |
جزئیات
فروردین
۲۱

جوایز رهبری بنیاد جامعه باز (Open Society Foundation)

جایزه رهبری جامعه باز، امکان تحصیل رایگان در مقطع کارشناسی ارشد را برای افرادی با سوابق و دستاوردهای حرفه ای و آموزشی درخشان و تعهد عمیق به تغییرات اجتماعی مثبت در جوامع شان فراهم می کند.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات