آلمان

مهر
۰۵

بورسیه های PhD موسسه هانس کنول آلمان

بورسیه های PhD موسسه هانس کنول آلمان برای رشته های بیوانفورماتیک، ریاضیات کاربردی، یادگیری ماشین، ریاضیات رایانشی و زیست شناسی سیستم ها با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۰۵

بورسیه­ های PhD موسسه ماکس پلانک آلمان

بورسیه­ های PhD موسسه ماکس پلانک آلمان برای رشته های شیمی پزشکی، بیوشیمی، بیوفیزیک، زیست شناسی ساختاری، زیست شناسی سیستم ها و زیست شناسی سلولی مولکولی با هدف پرورش نسل جدید از دانشمندان با علاقه و اشتیاق بسیار به تحقیقات بین رشته ای زیست شناسی، شیمی و فیزیک می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۲۳

بورسیه­ های PhD موسسه ماکس پلانک آلمان

بورسیه­ های PhD موسسه ماکس پلانک آلمان برای رشته های روانپزشکی، روانشناسی، بیوانفورماتیک، نورولوژی، ژنتیک، Neuroscience و زیست شناسی مولکولی با هدف ارائه فرصت های پژوهشی بی نظیر در حوزه توسعه حرفه ای برای محققان بااستعداد و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۲۳

بورسیه­ های PhD موسسه لیبنیز DSMZ آلمان

بورسیه­ های PhD موسسه لیبنیز DSMZ آلمان برای رشته های بوم شناسی، فیزیولوژی، بیوانفورماتیک، میکروبیولوژی و زیست شناسی مولکولی با هدف ارائه فرصت های پژوهشی بی نظیر برای محققان بااستعداد و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۱۰

بورسیه­ های Post-Doctoral موسسه لیبنیز آلمان

بورسیه­ های Post-Doctoral موسسه لیبنیز آلمان برای رشته های پاتولوژی، میکروبیولوژی، ایمونولوژی و قارچ شناسی با هدف ارائه فرصت های پژوهشی بی نظیر برای محققان بااستعداد و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۱۰

بورسیه های PhD دانشگاه کنستانز آلمان

بورسیه های PhD دانشگاه کنستانز آلمان برای رشته های یادگیری ماشین، سیستم های عامل، انفورماتیک کسب و کار، سیستم های اطلاعاتی، پایگاه داده و علوم کامپیوتر با هدف ارائه فرصت های بسیار برای پیشرفت و ارتقاء توانایی های کاربردی و پژوهشی در حوزه علوم کامپیوتر می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۱۰

بورسیه ­های PhD آکادمی هکتور فلو آلمان

بورسیه ­های PhD آکادمی هکتور فلو آلمان برای رشته های روانشناسی و مدیریت منابع انسانی با هدف ارائه فرصت های پژوهشی بی نظیر در حوزه توسعه حرفه ای برای محققان بااستعداد و بلندپرواز بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۱۰

بورسیه های PhD دانشگاه کلن آلمان

بورسیه های PhD دانشگاه کلن آلمان برای رشته های اکولوژی، ژنتیک، کشاورزی و علوم خاک با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بااستعداد بین المللی با تمرکز بر تکامل محصول می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات