آلمان

اردیبهشت
۲۲

بورسیه های PhD موسسه هانس کنول آلمان

بورسیه های PhD موسسه هانس کنول آلمان برای رشته های بیوشیمی، میکروبیولوژی، زیست شناسی مولکولی، قارچ شناسی و زیست شناسی مولکولی با هدف ارائه فرصت های بسیار برای پیشرفت و ارتقاء توانایی های کاربردی و پژوهشی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۲

دانشگاه فنی درسدن آلمان

بورسیه­ دانشگاه فنی درسدن آلمان برای رشته های فنی مهندسی، علوم انسانی، علوم طبیعی، ریاضیات و علوم اجتماعی با هدف ایجاد تعادلی بین مسئولیت های حرفه ای و فردی و اطمینان از اعطای فرصت های برابر به دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۰۹

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشکده کسب و کار و نوآوری برلین آلمان

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشکده کسب و کار و نوآوری برلین آلمان برای رشته های MBA، امور مالی و سرمایه گذاری، بازاریابی، کارآفرینی و نوآوری، گردشگری، مهمانداری و مدیریت درمانی بین المللی با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد در حوزه مدیریت و کسب و کار است. 

توسط مریم مروی |
جزئیات
آذر
۱۱

بورسیه های Post-doc موسسه پیری شناسی لیبنیز آلمان

بورسیه های Post-doc موسسه پیری شناسی لیبنیز آلمان برای رشته های هماتولوژی، زیست شناسی سلولی و زیست پزشکی با هدف خلق مبنایی برای رویکردهای جدید در پزشکی به عنوان راهی برای بهبود سلامت در سالخوردگان می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آبان
۰۵

بورسیه های PhD موسسه تحقیقاتی Fraunhofer آلمان

بورسیه های PhD موسسه تحقیقاتی Fraunhofer آلمان برای رشته های مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک، الکترونیک، مخابرات، پردازش سیگنال و فیزیک مهندسی با هدف ارائه فرصت های منحصربفردی برای تحقیقات بین المللی در حوزه میان رشته ای کامپیوتر، برق و فیزیک می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آبان
۰۵

بورسیه های PhD دانشکده اقتصاد برلین آلمان

بورسیه های PhD دانشکده اقتصاد برلین آلمان برای رشته های اقتصاد، حسابداری، امور مالی و مدیریت با هدف پشتیبانی مالی از محققان بااستعداد بین المللی در یک جامعه پژوهشی پویا با شبکه ای گسترده و ساختار آموزشی است که استعدادها را در ترکیبی منحصربفرد از سطوح بالای دانشگاهی و تحقیقات کاربردی توسعه می دهد.

توسط مریم مروی |
جزئیات

بورسیه های post-doc دانشگاه کنستانتز آلمان

بورسیه های post-doc دانشگاه کنستانتز آلمان برای رشته های بوم شناسی، الکترومغناطیس، اپتیک، جامعه شناسی، بیوتکنولوژی و ترمودینامیک با هدف ارائه فرصت های تحقیقاتی غنی در حوزه های علوم انسانی، اجتماعی و طبیعی به محققان باانگیزه و ذهنی خلاف برای اندیشیدن و بقراری ارتباط فراحوزه ای و فراملیتی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۰۳

بورسیه هایPhD موسسه ماکس پلانک آلمان

بورسیه هایPhD موسسه ماکس پلانک آلمان برای رشته های شیمی حالت جامد، فیزیک مواد و فیزیک ماده چگال با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بین المللی بااستعداد در حوزه شیمی و فیزیک حالت جامد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات