آلمان

فروردین
۰۹

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشکده کسب و کار و نوآوری برلین آلمان

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشکده کسب و کار و نوآوری برلین آلمان برای رشته های MBA، امور مالی و سرمایه گذاری، بازاریابی، کارآفرینی و نوآوری، گردشگری، مهمانداری و مدیریت درمانی بین المللی با هدف پشتیبانی از محققان جوان و بااستعداد در حوزه مدیریت و کسب و کار است. 

توسط مریم مروی |
جزئیات
آذر
۱۱

بورسیه های Post-doc موسسه پیری شناسی لیبنیز آلمان

بورسیه های Post-doc موسسه پیری شناسی لیبنیز آلمان برای رشته های هماتولوژی، زیست شناسی سلولی و زیست پزشکی با هدف خلق مبنایی برای رویکردهای جدید در پزشکی به عنوان راهی برای بهبود سلامت در سالخوردگان می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آبان
۰۵

بورسیه های PhD موسسه تحقیقاتی Fraunhofer آلمان

بورسیه های PhD موسسه تحقیقاتی Fraunhofer آلمان برای رشته های مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک، الکترونیک، مخابرات، پردازش سیگنال و فیزیک مهندسی با هدف ارائه فرصت های منحصربفردی برای تحقیقات بین المللی در حوزه میان رشته ای کامپیوتر، برق و فیزیک می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آبان
۰۵

بورسیه های PhD دانشکده اقتصاد برلین آلمان

بورسیه های PhD دانشکده اقتصاد برلین آلمان برای رشته های اقتصاد، حسابداری، امور مالی و مدیریت با هدف پشتیبانی مالی از محققان بااستعداد بین المللی در یک جامعه پژوهشی پویا با شبکه ای گسترده و ساختار آموزشی است که استعدادها را در ترکیبی منحصربفرد از سطوح بالای دانشگاهی و تحقیقات کاربردی توسعه می دهد.

توسط مریم مروی |
جزئیات

بورسیه های post-doc دانشگاه کنستانتز آلمان

بورسیه های post-doc دانشگاه کنستانتز آلمان برای رشته های بوم شناسی، الکترومغناطیس، اپتیک، جامعه شناسی، بیوتکنولوژی و ترمودینامیک با هدف ارائه فرصت های تحقیقاتی غنی در حوزه های علوم انسانی، اجتماعی و طبیعی به محققان باانگیزه و ذهنی خلاف برای اندیشیدن و بقراری ارتباط فراحوزه ای و فراملیتی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
شهریور
۰۳

بورسیه هایPhD موسسه ماکس پلانک آلمان

بورسیه هایPhD موسسه ماکس پلانک آلمان برای رشته های شیمی حالت جامد، فیزیک مواد و فیزیک ماده چگال با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان بین المللی بااستعداد در حوزه شیمی و فیزیک حالت جامد می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
خرداد
۲۶

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه پاساو آلمان

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه پاساو آلمان برای رشته های علوم اجتماعی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و مدیریت دولتی با هدف ارائه یک محیط دانشجویی پویا، متنوع و در حال رشد به دانشجویان نخبه بین المللی است. 

توسط مریم مروی |
جزئیات
خرداد
۱۱

بورسیه های Post-doctoral مرکز تحقیقات زیست محیطی هلمهولتز آلمان

بورسیه های Post-doctoral مرکز تحقیقات زیست محیطی هلمهولتز آلمان برای رشته های علوم محیط زیست، بوم شناسی و سیاست زیست محیطی با هدف پرورش محققان فعال و زبده در یک مرکز شایستگی بین المللی برای علوم محیط زیست می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات