آلمان

دی
۱۵

بورسیه های Post-Doc موسسه تغذیه انسانی آلمان

بورسیه های Post-Doc موسسه تغذیه انسانی آلمان (DIfE) برای رشته های فیزیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، Neuroscience، هیستولوژی، زیست شناسی شیمیایی و ایمنی شناسی شیمیایی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
دی
۱۵

بورسیه های PhD برنامه EPOC دانشگاه بیله فیلد آلمان

بورسیه های PhD برنامه EPOC دانشگاه بیله فیلد آلمان و کمیسیون اروپا برای رشته های اقتصاد، اقتصادسنجی، آمار، داده کاوی و سیستم های اطلاعاتی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
دی
۱۵

بورسیه های PhD موسسه علوم و فناوری کوانتوم ماکس پلانک آلمان

بورسیه های PhD موسسه علوم و فناوری کوانتوم ماکس پلانک آلمان برای رشته های اپتیک، رایانش کوانتوم، فیزیک اتمی، مولکولی و اپتیکال، فیزیک کوانتوم و فیزیک حالت جامد با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
دی
۱۵

بورسیه هایPost-Doc دانشگاه TU Braunschweig آلمان

بورسیه هایPost-Doc دانشگاه TU Braunschweig آلمان برای رشته های طراحی صنعتی، مهندسی صنایع، رباتیک، مهندسی ساخت و تولید، معماری، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران و سازه با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
دی
۰۸

بورسیه های PhD موسسه ماکس پلانک

بورسیه های PhD موسسه ماکس پلانک آلمان برای رشته های بوم شناسی، بیواستاتیک، بیوشیمی، ویرولوژی، میکروبیولوژي، زیست شناسی، ژنتیک، علوم طبیعی و علم نباتات با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
دی
۰۸

بورسیه های PhD موسسه آلمانی مطالعات جهانی و منطقه ای

بورسیه های PhD موسسه آلمانی مطالعات جهانی و منطقه ای (GIGA) برای رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل، اقتصاد سیاسی، خط مشی عمومی و سیاست و تاریخ با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
دی
۰۷

بورسیه های PhD آکادمی هکتور فلو آلمان

بورسیه های PhD آکادمی هکتور فلو آلمان برای رشته های علوم زیستی، میکرولیولوژی، بیوانفورماتیک، بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی با هدف پشتیبانی از محققان با استعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آذر
۱۹

بورسیه های PhD دانشکده پزشکی هانوفر آلمان

بورسیه های PhD دانشکده پزشکی هانوفر آلمان برای رشته های بیوشیمی، ویرولوژی، میکروبیولوژی، ایمونولوژي، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات